Aleksandar Bubalo

Aleksandar Bubalo

Izabran za poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine na izborima održanim 21. juna i 01. jula 2020. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

Rođen 1988. godine, iz Novog Sada, po zanimanju diplomirani menadžer.

 
  • Poslanicka grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“ - član
  • Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi - zamenik predsednika