Miroslav Bošković

Miroslav Bošković

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny IVICA DAČIĆ -Socialistická strana Srbska (SSS), Jednotné Srbsko (ЈS) - Dragan Marković Palma

Narodil sa v roku 1968, z Nového Sadu, z povolania diplomovaný inžinier dopravy.

 
  • Poslanecka skupina Socialistická strana Srbska - Jednotné Srbsko - člen
  • Výbor pre hospodárstvo - predseda
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - člen