Milan Beara

Milan Beara

Izabran za poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine na izborima održanim 21. juna i 01. jula 2020. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

Rođen 1980. godine, iz Stare Pazove, po zanimanju privatni preduzetnik.

 
  • Poslanicka grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“ - član
  • Odbor za privredu - zamenik predsednika
  • Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu - član