Miloš Tubić

Miloš Tubić

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny METLA 2020.

Narodil sa v roku 1975, z Nového Sadu, z povolania diplomovaný inžinier elektrotechniky.

 
  • Poslanecka skupina NÁDEJ – NOVÁ DSS – HОKS - člen
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - člen