Aleksandra Maletić

Aleksandra Maletić

Izabrana za poslanicu u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine na izborima održanim 21. juna i 01. jula 2020. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

Rođena 1982. godine, iz Novog Sada, po zanimanju diplomirani psiholog.

 
  • Skupština APV - potpredsednik
  • Poslanicka grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“ - član
  • Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju - član
  • Odbor za administrativna i mandatna pitanja - član