Aleksandra Maletić

Aleksandra Maletić

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodila sa v roku 1982, z Nového Sadu, z povolania diplomovaná psychologička.

 
  • Zhromaždenie AP Vojvodiny - podpredseda
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - člen
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - člen