Jasmina Stevanović

Jasmina Stevanović

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodená roku 1972, zo Subotice, povolaním diplomovaná politologička pre novinárstvo a informovanie.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre predpisy - člen
  • Výbor pre rozpočet a financie - člen