Rajka Vujović

Rajka Vujović

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodila sa v roku 1979, z Nového Sadu, z povolania diplomovaná právnička masterka európskych štúdií.

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - člen
  • Výbor pre spoluprácu s výbormi národného zhromaždenia v uskutočňovaní príslušností pokrajiny - člen