Vesna Terzin

Vesna Terzin

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodila sa roku 1959, z mesta Vojvoda Stepa, povolaním dôchodkyňa.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - člen
  • Výbor pre mládež a šport - člen