Dejana Krsmanović

Dejana Krsmanović

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodila sa roku 1987, zo Šida, povolaním študentka.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre kultúru a verejné informovanie - zástupca predsedu
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - člen