Pavel Surový

Pavel Surový

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodil sa v roku 1980, z Nového Sadu, z povolania diplomovaný podnikový informatik.

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - člen
  • Výbor pre kultúru a verejné informovanie - člen