Jovanka Čolak-Kiraly

Jovanka Čolak-Kiraly

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko - Dragan Marković Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PHS).

Narodila sa roku 1951, z Veternika, povolaním chemická technička.

  • Poslanecka skupina "Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko" - člen
  • Výbor pre podania a návrhy - člen
  • Výbor pre určovanie totožnosti pokrajinských predpisov v úradne používaných jazykoch - člen