Dragan Stjepanović

Dragan Stjepanović

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Dr. VOJISLAV ŠEŠELJ - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA.

Narodil sa roku 1981, z Novih Kozaroviec, povolaním inžinier priemyselného manažmentu.

  • Poslanecka skupina "Dr. Vojislav Šešelj - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA" - člen
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - člen
  • Výbor pre vzdelávanie a vedu - predseda