Danijel Radić

Danijel Radić

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Dr. VOJISLAV ŠEŠELJ - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA.

Narodil sa roku 1992, zo Zreňanina, povolaním študent.

  • Poslanecka skupina "Dr. Vojislav Šešelj - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA" - člen
  • Výbor pre kultúru a verejné informovanie - člen
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - člen