Zorica Damjanović

Zorica Damjanović

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Už bolo dosť - Saša Radulović.

Narodila sa roku 1956, z Nového Sadu, povolaním diplomovaná právnička.

  • Výbor pre spoluprácu s výbormi národného zhromaždenia v uskutočňovaní príslušností pokrajiny - zástupca predsedu