Áron Csonka

Áron Csonka

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Magyar mozgalom az autonómiáért - Dr. Korhecz Tamás - VMDK - Csonka Áron - Maďarské hnutie pre autonómiu - Dr. Tamás Korhecz - DZVM - Áron Csonka.

Narodil sa roku 1976, z Ady, povolaním profesor.

  • Poslanecka skupina "ALTERNATÍVA PRE VOJVODINU – MAĎARSKÉ HNUTIE - DSVM – NOVÉ SRBSKO - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia" - člen
  • Výbor pre hospodárstvo - člen
  • Výbor pre kultúru a verejné informovanie - člen