Најава догађаја

19. 02. 2020.Седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

У среду, 19. фебруара 2020. године, у сали 3 Скупштине АП Војводине са почетком у 14.00 часова, биће одржана 18. седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

2.ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

Молимо да извештавате. | цео текст

19. 02. 2020.Седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

У среду, 19. фебруара 2020. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине, са почетком у 13,00 часова, биће одржана 24. седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 2021-2035. ГОДИНЕ;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ | цео текст

19. 02. 2020.Седница Одбора за прописе

У среду, 19. фебруара 2020. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 12,00 часова, биће одржана 34. седница Одбора за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

3. | цео текст

19. 02. 2020.Седница Одбора за образовање и науку

У среду, 19. фебруара 2020. године, у Свечаном салону зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 11.00 часова, биће одржана 21. седница Одбора за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ИНФОРМАЦИЈА О ПРИЈЕМУ УЧЕНИКА У ДОМОВЕ УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ;

2.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

3. | цео текст