Најава догађаја

16. 09. 2019.Седница Одбора за пољопривреду

У понедељак, 16. септембра 2019. године, у Свечаном салону зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 12.00 часова, биће одржана 30. седница Одбора за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину;

2. | цео текст

16. 09. 2019.Седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

У понедељак, 16. септембра 2019. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводин са почетком у 13,00 часова, биће одржана 21. седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко | цео текст

16. 09. 2019.Седница Одбора за организацију управе и локалну самоуправу

У понедељак, 16. септембра 2019. године, у сали број 3 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 11.30 часова, биће одржана 17. седница Одбора за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана.

 

Молимо да извештавате. | цео текст