19. 02. 2020.Седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

У среду, 19. фебруара 2020. године, у сали 3 Скупштине АП Војводине са почетком у 14.00 часова, биће одржана 18. седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

2.ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

Молимо да извештавате.