31. 05. 2019.Skupština APV održala tematsku sednicu posvećenu obeležavanju 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta

I[tvan PastorNovi Sad, 31. maj - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 31. sednicu, sazvanu na temu: " Obeležavanje 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta".

Najznačajniji međunarodni dokument u oblasti prava deteta, Konvencija o pravima deteta usvojena je 20. novembra 1989. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Konvenciju o pravima deteta je do sada ratifikovalo 196 država sveta, a Republike Srbija je u decembru 1990. godine ratifikovala ovu Konvenciju, usvajanjem Zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

U uvodnim izlaganjima poslanicima su se na sednici obratili Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji i Milan Dakić, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za prava deteta.

Predsednik Pastor je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo što je Skupština AP Vojvodne današnjom tematskom sednicom, zapažanjima i dijalogom doprinela obeležavanju tako značajnog jubileja. Predsednik je na sednici podsetio poslanike na ključne trenutke iz istorije o dečijim pravima i ukazao na napore koji su se činili i koji se čine u pogledu unapređenja i ostvarivanja dečijih prava.

„U ovoj godini obeležavamo 30 godina od prvog međunarodonog sporazuma koji se na sveobuhvatan način bavi pravima deteta. Ratifikovanjem ovog dokumenta 1990 godine, naša zemlja je među brojim državama koje su ovom dokumetu dale apsolutni primat.

I[tvan PastorKonvencija, pored toga što se odnosi na prava deteta, specifična je i po tome što u jednom dokumentu definiše celokupan korpus dečijih prava kojima su utvrđena građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava deteta. Takođe, ona je karakteristčna i po tome što je predstavlja najšire prihvaćeni pravni instrument za zaštitu ljudskih prava“, kazao je Pastor.

Predsednik je ukazao na važnost odredbi Konvencije koje se tiču slobode izražavanja i zaštite deteta od zloupotreba.
U svom obraćanju, predsednik Pastor se posebno osvrnuo i na pregovarački proces i Poglavlje 23, koje je između ostalog, posvećeno i pravima deteta, gde je ukazao na zapažanja iz Akcionog plana da deca kod nas imaju nisku svest o svojim pravima.   

Ređina De DominićisReđina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji, izrazila je zadovoljstvo održavanjem tematske sednice i zahvalila se predsedniku Pastoru i pokrajinskim poslanicima. Ona je naglasila da se u godini obeležavanja 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta, posebna pažnja posvećuje socijalnoj inkluziji, zaštiti od zlostavljanja i diskriminaciji dece. Ređina de Dominićis je predstavila istorijat UNICEF-a od 1946. godine i aktivnosti UNICEF-a u našoj zemlji, ističući dobru saradnju sa institucijama, organima, ustanovama i drugim mehanizmima na sprovođenju programa edukacije u oblasti ostvarivanja prava deteta u Srbiji i Vojvodini.

U tom smislu, UNICEF ima dobru saradnju sa lokalnim samoupravama, opštinama, vrtićima, školama, domovima zdravlja i porodilištima. U okviru Nacionalnog programa za podršku dojenju, UNICEF podržava Ministarstvo zdravlja, odnosno Republičku stručnu komisiju za podršku dojenja i razvojnu negu novorođenčeta, u sprovođenju aktivnosti koje su usmerene ka promociji i podršci dojenja, što je okarakterisano kao mera od posebne važnosti. Na sednici je pozdravljeno najavljeno donošenje Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta.

Milan DakićMilan Dakić, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za prava deteta predstavio je aktivnosti ove institucije u oblasti zaštite prava deteta. Tom prilikom, ukazano je na potrebu holističkog, sveobuhvatnog pristupa u oblasti ostvarivanja prava deteta i istaknuta je dobra saradnja sa Skupštinom AP Vojvodine i  drugim pokrajinskim i lakalnim mehanizmima za ostvarivanje dečijih prava.

Nakon uvodnih izlaganja, pokrajinske poslanice i poslanici su postavljali pitanja gostima sednice i u konstruktivnoj diskusiji i dijalogu, iznesili svoja mišljenja i zapažanja.