25. 04. 2019.Седница Одбора за прописе

У четвртак, 25. априла 2019. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 11,00 часова, биће одржана 28. седница Одбора за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРА УСТАВНОМ СУДУ ПОВОДОМ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И СВЕЧАНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАТУМА ОД ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА, („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БР.29/18), КОЈУ ЈЕ ПОДНЕО ЂУРАЂ ЈАКШИЋ;

2.ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате.