11. 02. 2019.Седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

У понедељак, 11. фебруара 2019. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводин са почетком у 12,00 часова, биће одржана 19. седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „РУСАНДА“,

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“,

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ,

4.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“,

5.ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ,ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.

 

Молимо да извештавате.