11. 02. 2019.Sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci

U ponedeljak, 11. februara 2019. godine, u Svečanom salonu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 11.00 časova, biće održana 13. sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

2.GODIŠNjI PROGRAM RADA ODBORA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, RAD, DEMOGRAFSKU POLITIKU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI ZA 2019. GODINU;

3.PITANjA I PREDLOZI.

 

Molimo da izveštavate.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.