14. 06. 2017.Мр Маја Седларевић на састанаку Комитета за текуће послове Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе

Maja SedlarevićНови Сад/Београд,14. јун – Посланица Скупштине АП Војводине мр Маја Седларевић учествовала је данас у Београду на састанку Комитета за текуће послове Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе.

Мр Маја Седларевић је заменица члана делегације Републике Србије у Већу региона у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе. На састанку је било речи о питањима која се односе на проучавање улоге локалних и регионалних власти у односу на изазове модерног друштва, посебно у мигрантској кризи. Посебан део био је посвећен тематским питањима као што су социјална кохезија, интеркултурални дијалог, образовање, култура и одрживи развој. У оквиру тачке:Регионални језици и језици мањина у Европи данас, мр Маја Седларевић упозанала је делегацију Конгреса локалних и регионалних власти о томе да АП Војводина, у оквиру својих надлежности, подстиче и помаже очување и развијање вишејезичности и културне баштине националних заједница које у њој живе, као и да посебним мерама и активностима помаже међусобно упознавање и уважавање језика, култура и вероисповести у АП Војводини.

Maja Sedlarević„Вишејезичност, вишекултуралност и слобода вероисповести представљају вредности од посебног значаја за АП Војводину. Покрајина у оквиру својих права и дужности доприноси остваривању Уставом зајемчене потпуне равноправности Мађара, Словака, Хрвата, Црногораца, Румуна, Рома, Буњеваца, Русина, Македонаца и припадника других бројчано мањих националних мањина-националних заједница који у њој живе, са припадницима српског народа. У оквиру својих надлежности органи АП Војводине предузимају мере у циљу доследног остваривања законом уређене службене употребе језика и писама националних мањина-националних заједница. У Војводини, 39 од укупно 45 локалних самоуправа, својим статутом прописује употребу српског језика и ћириличког писма, и језик и писмо неке од мањинских националних заједница“, истакла је мр Маја Седларевић. Она је посебно нагласила и да су у Скупштини АП Војводине у равноправној службеној употреби,поред српског језика и чириличног писма, и мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, у складу са Статутом чиме је Скупштина АП Војводине, са шест језика у службеној употреби, најмногојезичнији парламент после Европског парламента.

Представљена искуства и примери локалних и регионалних власти о употреби језика и писма биће коришћени приликом израде препорука и закључака о имплементацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима и израде резолуције о овим језицима од стране Конгресa локалних и регионалних власти Савета Европе.

Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе је вид паневропског политичкогок опљања који обухвата 648 чланова- изабраних политичара који представљају више од 200.000 локалних и регионалних власти из 47 европских земаља.