11. 04. 2017.Седница Одбора за прописе

У уторак, 11. априла 2017. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 10,00 часова, биће одржана 8. седница Одбора за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин;

2.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Поњавица“;

3.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Јегричка“;

4.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика “Потамишје“;

5.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј;

6.Питања и предлози.

 

 

Молимо да извештавате.