22. 03. 2017.Седница Одбора за пољопривреду

У среду, 22. марта 2017. године, у хидротехничком објекту Хидросистема ДТД у Новом Бечеју, са почетком у 10.00 часова, биће одржана 9. седница Одбора за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Презентација Програма пословања ЈВП“ Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину,

 

2.Информација о пројектима наводњавања предвиђених за финансирање из Абу Даби фонда и статусу водопривредних предузећа на подручју АП Војводине.

 

Молимо да извештавате.

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.