17. 03. 2017.Председник ПКС Марко Чадеж разговарао са покрајинским посланицима о коморском систему и расту привреде

Нови Сад, 17. март – У Скупштини АП Војводине данас је одржано пето по реду саветовање за покрајинске посланике на тему „Јединствени коморски систем у функцији раста српске привреде“ о којој је са посланицима разговаро председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж.

Поздрављајући представнике Привредне коморе Србије и Фондације Конрад Аденауер са којом покрајински парламент организује серију саветовања о значајним темама за порцес европских интеграција, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор истакао је да је данашња тема од животне важности за привреду, економски развој и боље сналажење привредника у транзиционим процесима.

„Важно подсетити да је новим Законом о привредним коморама предвиђено да Привредна комора Србије може, водећи рачуна о укупном развоју, заједничким и међусобно усклађеним циљевима и јединственим интересима привреде, образовати Регионалне привредне коморе и за подручје више општина, чије територије припадају различитим управним окрузима.“, рекао је председник Пастор.

Он је додао да  је образовање овквих регионалних привредних комора важно у циљу очувања и јачања економских веза између општина  које су повезане просторно, саобраћајно, привредно или на неки други начин, а административно територијалном поделом, супротно економској логици, припадају различитим регионалним коморама, на начин како је то уређено Уредбом о управним окрузима. 

Председник Привредне Коморе (ПКС) Србије Марко Чадеж упознао је покрајинске посланике са радом ове институције и могућностима које пружа чланство у оквиру ПКС а у смислу подршке, обука, учешћа у процесу одлучивања, привредних веза, информација и слично. Он је посебно истакао предности новог закона о коморама према коме привредници имају већи утицај на креирање амбијента за пословање, економску политику и регулаторни оквир кроз учешће у законодавном поступку, као и да се на основу овог закона организују регионални парламенти привредника којим се спуштају овлашћења и услуга на регионални ниво у циљу приближавања привреди, смањења трошкова и ефикаснијег пословања.

„Посебно је важна  оснажена улога ПКС у преговарачком процесу приступања Србије Европској унији. Од суштинског је значаја да у складу са својим интересима привредници буду део стручних тимова ПКС за праћење преговора како би били информисани о променама које нас очекују у пословним окружењу и како бисмо могли да заштитимо привреднике Србије“, рекао је Чадеж и додао да ПКС има 27 стручних тимова који су укључени у чак 29 преговарачких поглавља.

Данашњем саветовању, којим се завршава прва серија саветовања за покрајинске посланике, присуствовали су и потпредседнице Скупштине АП Војводине Александра Ђанковић и Снежана Седлар, представници Привредне коморе Србије и Фондације Конрад Аденауер. 

 

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.