03. 03. 2017.Покрајински омбудсман предао Годишњи извештај о раду председнику Скупштине АПВ

Нови Сад, 3. март – Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић предао је данас председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору Извештај о раду за 2016. годину.

Нагласивши да ће, у складу са процедуром и досадашњом добром праксом, Извештај о раду Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана бити стављен на дневни ред наредног заседања Скупштине АПВ, председник Пастор је изразио задовољство радом ове институције, која већ 15 година обавља одговорне и сложене послове заштите основних људских права, а на корист грађана Војводине. 

Председник Пастор и омбудсман Павловић, као и генерални секретар Скупштине АПВ Никола Бањац, разговарали су о значају и могућностима даље сарадње на многобројним и различитим активностима које се припремају за 2017. годину, у циљу даљег афирмисања ове институције као значајне, стручне и референтне помоћи грађанима у остваривању и заштити њихових права.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, Покрајински одмбудсман подноси редован годишњи извештај о раду, у ком се наводе подаци о активностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у претходној години, подаци о уоченим недостацима у раду органа управе, даје се општа оцена органа рада управе са становишта примене прописа, као и предлози за побољшање положаја грађана у односу на органе управе. Такође, извештај садржи податке о броју и структури притужби, као и посебне делове за области права националних мањина, права детета и права по основу равноправности полова.