01. 03. 2017.Одржана седница Одбора за равноправност полова Скупштине АП Војводине

Нови Сад, 01. март - Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине je на Шестој седници размотрaо и усвојио Информацију о спровођењу програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години са закључцима.

Приликом образложења Информације, истакнуто је да је Програм у складу са Конвенцијом Савета Европе против насиља над женама и насиља у породици, која је у Републици Србији ратификована 31.11.2013. године, те да је одржан континуитет о системском спровођењу мера за спречавање насиља. Такође истакнуто је да ће се пројектом „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ” допринети да до децембра 2018. године жене и девојке у Аутономној покрајини Војводини буду боље заштићене од родно заснованог насиља, а нарочито од сексуалног насиља, а жртвама ће бити обезбеђене унапређиване институционалне, здравствене и психосоцијалне услуге подршке.

Одбор је на данашњој седници донео и Годишњи програм рада Одбора за 2017. годину, у којем је истакнуто да ће се Одбор у свом раду фокусирати на реализацију активности из следећих области: област људских права и слобода, област дискриминације, област насиља, област здравствене заштите, област медија и област парламентарног система и демократије.