Serviciul Adunării

Servciul Adunării efectuează activităţi de specialitate, adminsitrative și tehnice și alte activităţi pentru nevoile Adunării Provinciei Autonome Voivodina și ale organismelor ei de lucru, deputaților, președintelui și vicepreședinților Adunării, cluburilor de deputați în Adunare, precum și alte activităţi în conformitate cu Regulamentul Adunării, alte acte ale Adunării și ale organismelor ei de lucru. Organizarea şi activitatea Serviciului se stipulează prin Hotărârea privind organizarea şi activitatea Serviciului Adunării Provinciei Autonome Voivodina.

Activitatea serviciului este condusă de secretarul general al Adunării.

Secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Nikola Banjac, licenţiat în drept.

Contact

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs


Locţiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Boris Bajić, licenţiat în drept.

Contact

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs


În cadrul ServiciuluiAdunării se organizează următoarele unităţi organizatorice interne:

specială:

internă restrânsă în afara sectorului:

sektoare:


CABINETUL PREȘEDINTELUI ADUNĂRIISE

În Cabinetul preşedintelui Adunării  se efectuează activităţi: de analiză a actelor pe care le examinează Adunarea şi a altor acte adresate preşedintelui şi vicepreşedinţilor Adunării;  de organizare şi coordonare a activităţii care se referă la realizarea cooperării preşedintelui şi vicepreşedinţilor Adunării cu organele de stat şi provinciale, organizaţiile şi instituţiile internaţionale; activităţi de consultanţă de interes pentru preşedintele Adunării cu privire la exercitarea funcţiei acestuia în Adunare şi alte organe şi organizaţii; de organizare a deplasărilor în interes de servicii şi a prezentării în public a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Adunării; pregătirea materialelor pentru convorbirile dintre preşedintele, vicepreşedinţii şi deputaţii provinciali cu delegaţiile străine şi oaspeţii din străinătate; activităţi administrative şi de consultanţă şi alte activităţi importante pentru exercitarea funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al Adunării P.A.V.

Contact

Șef de Cabinet al președintelui Adunării P.A. Voivodina: mr Csilla Gimpel Kántor

Tel: +381 21 487-4102

Fax: +381 21 422-277

e-mail: csillak@skupstinavojvodine.gov.rs


SECRETARIATUL GENERAL

La Secretariatul general al Adunării se efectuează activităţi de elaborare a actelor pe care le emite secretarul general al Adunării, activităţi de creare a strategiei de dezvoltare a Adunării şi Serviciului Adunării, de creare şi elaborare a măsurilor şi acţiunilor specifice pentru accelerarea procedurilor de activitate şi a sarcinilor de muncă în Serviciul Adunării, activităţi de protocol.

În cadrul Secretariatului Adunării se constituie următoarele unităţi organizatorice restrânse:

 • Secţia pentru activităţi generale şi administrative;
 • Protocol.

Şefa Secţiei pentru activităţi generale şi administrative: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4124

e-mail: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Şefă de Protocol: Maja Petrović

Tel: +381 21 487-4133

e-mail: mpetrovic@skupstinavojvodine.gov.rs


SECTORUL PENTRU PREGĂTIREA ŞEDINŢELOR ADUNĂRII ŞI ALE ORGANISMELOR DE LUCRU ŞI COOPERARE INTERREGIONALĂ

În cadrul Sectorului pentru pregătirea şedinţelor Adunării şi ale organismelor de lucru şi cooperare interregională se efectuează activităţi normativ-juridice, analitice-documentaţionale şi de specialitate-operative  legate de pregătirea şi organizarea şedinţelor Adunării şi activităţile organismelor de lucru ale Adunării şi ale cluburilor de deputaţi în Adunare ; procurarea şi pregătirea materialelor necesare pentru desfăşurarea şedinţelor Adunării ; elaborarea actelor adoptate la şedinţa Adunării şi pregătirea pentru publicarea acestora în « Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina »;  se pregătesc şi se dau informaţii deputaţilor  legate de ţinerea şedinţelor Adunării, pregătirea şi organizarea şedinţelor organismelor de lucru şi ale cluburilor de deputaţi: acordarea asistenţei de specialitate deputaţilor în aplicarea Regulamentului privind activitatea Adunării ; activităţi de realizare şi avansare a cooperării interregionale şi interparlamentare şi de dezvoltare a parteneriatului cultural şi economic dintre regiuni.
 
În Sectorul pentru pregătirea şedinţelor Adunării şi ale organismelor de lucru şi cooperare interregională se constituie următoarele unităţi interne restrânse:

 • Departamentul  pentru pregătirea şi elaborarea şedinţelor Adunării;
 • Secţia pentru activităţile organismelor de lucru şi ale cluburilor de deputaţi;
 • Secţia pentru cooperarea interregională.

Contact

Secretar general adjunct interimar:

Tel: +381 21 487-

e-mail:

Şefa Departamentului pentru pregătirea şi elaborarea şedinţelor Adunării: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

e-mail: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Şefa Secției pentru activitățile organismelor de lucru și ale cluburilor de deputați: Dragana Milidragović

Tel: +381 21 487-4049

e-mail: dmilidragovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Şefa Secţiei pentru cooperarea interregională: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

e-mail: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs


SECTORUL PENTRU RESURSE UMANE, ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL RAPORTURILOR JURIDICE DE MUNCĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE REGISTRATURĂ

În cadrul Sectorului pentru resurse umane, activităţi din domeniul raporturilor juridice de muncă şi activităţi de registratură se efectuează activităţi de administrare a resurselor umane; de specialitate-operative, normativ-juridice, de studiu-analitice, pregătirea proiectelor de acte generale şi individuale din domeniul muncii şi al raporturilor de muncă; urmărirea şi aplicarea legilor şi a altor reglementări care se referă la muncă şi raporturile de muncă în cadrul Serviciului Adunării şi Adunării; pregătirea şi elaborarea planului de resurse umane; analiza nevoilor de educaţie profesională şi perfecţionare a angajaţilor; ţinerea evidenţei resurselor umane; activităţi de primire, deschidere şi repartizare a poştei; clasificarea şi ţinerea în evidenţă a dosarelor conform materiei; primirea, evidenţa, depozitarea şi păstrarea materialului cu caracter confidenţial şi a materialului de arhivă, arhivarea materialului de arhivă.

În cadrul  Sectorului pentru resurse umane, activităţi din domeniul raporturilor juridice de muncă şi activităţi de registratură se constituie următoarele unităţi interne restrânse:

 • Departamentul pentru resurse umane;
 • Secţia pentru activităţi din domeniul raporturilor juridice de muncă;
 • Registratura.

Contact

Secretar general adjunct interimar: Dragutin Galović, licenţiat în drept

Tel: +381 21 487-4160

e-mail: dgalovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Şefa Departamentului pentru resurse umane: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

e-mail: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Şeful Secţiei pentru activităţi din domeniul raporturilor juridice de muncă: Aleksandar Jovanović

Tel: +381 21 487-4155

e-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Şeful Registraturii: Mirko Pisarić

Tel: +381 21 487-4860

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs


SECTORUL PENTRU ACTIVITĂŢI FINANCIARE, TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

În cadrul Sectorului pentru activităţi financiare, tehnologii informaţionale şi relaţii cu publicul se efectuează activităţi financiare, documentaţionale, de informatică, administrative, de specialitate-operative; elaborarea informaţiilor, rapoartelor şi analizelor din domeniul gestionării financiar-materiale; pregătirea documentaţiei şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; activităţi aferente care se referă la activităţi de administraţie, programare şi service; se asigură aplicarea şi dezvoltarea tehnologiilor informaţionale în Adunare, activităţi de organizare a conferinţelor de presă şi de anunţare a şedinţelor Adunării şi ale organismelor ei de lucru; pregătirea comunicatelor de presă, stabilirea şi întreţinerea contactelor cu mass-media, urmărirea şi analiza mijloacelor de informare publică autohtone şi străine; organizarea şi coordonarea activităţilor de elaborare a broşurilor şi publicaţiilor Adunării; afişarea comunicatelor, informaţiilor şi înştiinţărilor şi activităţilor zilnice cu privire la activitatea Adunării pe prezentarea internet a Adunării.

În cadrul Sectorului pentru activităţi financiare, tehnologii informaţionale şi relaţii cu publicul se constituie următoarele unităţi interne restrânse:

 • Departamentul pentru activităţi financiare şi achiziţii publice;
 • Secţia pentru relaţii cu publicul;
 • Grupa pentru tehnologii informaţionale.

Contact

Secretar general adjunct interimar: Milan Antić, licențiat în economie

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: mantic@skupstinavojvodine.gov.rs

Şeful Departamentului pentru activităţi financiare şi achiziţii publice: Bojan Vranjković

Tel: +381 21 487-4390

e-mail: bvranjkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Şefa Secţiei pentru relaţii cu publicul: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

e-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Conducătoarea Grupei pentru tehnologii informaţionale: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

e-mail: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs