Serviciul Adunării

Activitățile de specialitate și alte activități pentru nevoile Adunării, comitetelor, deputaților și ale cluburilor de deputați le efectuează Serviciul Adunării
Organizarea, sarcinile și activitatea Serviciului Adunării se stabilește prin Hotărârea privind organizarea și activitatea serviciului Adunării Provinciei Autonome Voivodina.

Secretarul general al Adunării conduce activitatea serviciului.

Secretarul general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Nikola Banjac, licențiat în drept.

Contact

Tel: +381 21 487-4124

Fax: +381 21 456-241

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs


Locțiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Boris Bajić, licențiat în drept.

Contact

Tel: +381 21 487-4143

Fax: +381 21 456-010

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs


În cadrul Serviciului se înființează: unitatea organizatorică internă specială - cabinetul, unitățile interne de bază – sectoarele și unitățile interne restrânse.

Specială:

Sectoare:


CABINETUL PREȘEDINTELUI

În cadrul Cabinetului se efectuează următoarele activități: analiza actelor pe care le dezbate Adunarea și a altor acte adresate președintelui și vicepreședinților Adunării: organizarea și coordonarea activităților care se referă la realizarea cooperării dintre președintele și vicepreședinții Adunării și organele provinciale și de stat, organizații și instituții internaționale; activități de consultanță care sunt de interes pentru președintele Adunării și care sunt în legătură cu executarea obligațiilor acestuia în Adunare și cu alte organe și organizații; organizarea deplasărilor în interes de serviciu și a apariției în public a președintelui și vicepreședinților Adunării; pregătirea materialelor pentru convorbirile președintelui, vicepreședinților și ale deputaților provinciali cu delegații și oaspeți din străinătate; activități de consultanță și administrative alte activități de importanță pentru efectuarea funcției de președinte și vicepreședinte al Adunării P.A.V.

Contact

Șef de cabinet al președintelui Adunării PA Voivodina: mr. Gimpel-Kántor Csilla

Tel: +381 21 487-4102

Fax: +381 21 422-277

e-mail: csillak@skupstinavojvodine.gov.rs

 


SECTORUL PENTRU PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU ȘEDINȚELE ADUNĂRII ȘI ALE ORGANISMELOR DE LUCRU ȘI COOPERAREA INTERREGIONALĂ

În cadrul Sectorului pentru pregătirea ședințelor Adunării și ale organismelor de lucru și cooperarea interregională se efectuază activități normativ – juridice, analitice – de documentare și activități operative – de specialitate referitoare la pregătirea și organizarea ședințelor Adunării și a activităților organismelor de lucru ale Adunării și ale cluburilor de deputați în Adunare; procurarea și pregătirea materialelor necesare pentru ținerea ședințelor Adunării; elaborarea actelor adoptate în ședințele Adunării și pregătirea pentru publicarea acestora în „Buletinul oficial al Provinciei Adunării Voivodinei”; pregătește și dă informații deputaților privind ținerea ședințelor Adunării, pregătirea și organizarea ședințelor organismelor de lucru și ale cluburilor de deputați; acordarea ajutorului de specialitate deputaților la aplicarea Regulamentului privind activitatea Adunării; activitățile registraturii și activitățile de realizare și îmbunătățire a cooperării interparlamentare și interregionale și de dezvoltare accelerată a parteneriatului cultural și economic dintre regiuni.

În Sectorul pentru pregătirea și elaborarea materialelor pentru ședințele Adunării și ale organismelor de lucru și cooperarea interregională se înființează următoareele unități interne:

a) Departamentul pentru pregătire și elaborare a materialelor pentru ședințele Adunării;

   - Registratura

b) Secția pentru activitățile organismelor de lucru și ale cluburilor de deputați

v) Secția pentru cooperarea inerparlamentară și interregională.

Contact

Secretar general adjunct interimar: Predrag Rajić, licențiat în drept

Tel: +381 21 487-4434

e-mail: prajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Departamentului pentru pentru pregătire și elaborare a materialelor pentru ședințele Adunării: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

e-mail: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Registraturii: Mirjana Stojanović

Tel: +381 21 487-4272

e-mail: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Secției pentru activitățile organismelor de lucru și ale cluburilor de deputați: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4124

e-mail: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Secției pentru cooperarea interparlamentară și interregională: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

e-mail: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs


SECTORUL PENTRU ACTIVITĂȚI JURIDICE, GENERALE ȘI ALE RESURSELOR UMANE

În cadrul Sectorului pentru activități juridice, generale și ale resurselor umane se efectuează activități juridice – normative, analitice destudii și operative – de specialitate pentru nevoile secretarului general al Adunării; pregătirea proiectelor de acte generale și individuale pe care le emite secretarul general al Adunării în legătură cu organizarea și activitatea Serviciului; activitățile de administrare a resurselor umane; activitățile din dmeniul muncii și raporturilor de muncă; monitorizarea și aplicarea legii și a reglementărilor, care se referă la activitatea Serviciului și a Adunării, pregătirea și elaborarea planului de resurse umane; analiza nevoilor de educație de specialitate și de perfecționare a angajaților; administrarea evidenței resurselor umane, activitățile operative de specialitate pentru nevoile președintelui și vicepreședintelui Adunării.

În Sectorul pentru activități juridice, generale și ale resurselor umane se înființează următoarele unități interne restrânse:

a) Departamentul pentru activități juridice și de muncă;

b) Departamentul pentru activitățile resurselor umane, activități generale și administrative;

    - Grupul pentru activități generale

    - Grupul pentru activitățile administrative

Contact

Secretar general adjunct interimar: Dragutin Galović, licențiat în drept

Tel: +381 21 487-4160

e-mail: dgalovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Departamentului pentru activități juridice și de muncă: Aleksandar Jovanović

Tel: +381 21 487-4155

e-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Departamentului pentru activitățile resurselor umane, activități generale și administrative: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

e-mail: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Grupului pentru activități generale: Mirko Pisarić

Tel: +381 21 487-4860

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Grupului pentru activități administrative: Mila Marković

Tel: +381 21 487-4134

e-mail: mmarkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

  


SECTORUL PENTRU ACTIVITĂȚI FINANCIARE, TEHNICE ȘI DE PROTOCOL

În cadrul Sectorului pentru activități financiare, tehnice și de protocol se efectuează activități financiare, de documentare, de informatică, administrative, operative de specialitate; elaborarea informațiilor, rapoartelor și analizelor din domeniul gestionării financiar-materiale; pregătirea documentației și realizarea procedurilor de achiziții publice; activitățile protocolare pentru nevoile Serviciului și Adunării; activitățile de organizare a conferințelor pentru jurnaliști și anunțarea ședințelor Adunării și organismelor de lucru ale acesteia; pregătira comunicatelor pentru public; stabilirea și menținerea contactelor cu mass-media, monitorizarea și analiza mediilor naționale și străine; postarea comunacatelor, informațiilor, notificărilor și activităților zilnice cu privire la activitatea Adunbării pe prezentarea internet a Adunării; activitățile aferente care se referă la activități de administrație, programare și service; se asigură și aplicarea și dezvoltarea tehnologiilor informaționale în Adunare.

În Sectorul pentru activități financiare, tehnice și de protocol se înființează următoarele unități interne restrânse:

а) Departamentul pentru activități financiare și achiziții publice;

b) Protocol;

v) Secția pentru relații cu publicul;

g) Grupul pentru tehnologii informaționale.

Contact

Secretar general adjunct interimar: Milan Antić, licențiat în economie

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: mantic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al Departamentului pentru activități financiare și achiziții publice: Bojan Vranjković

Tel: +381 21 487-4390

e-mail: bvranjkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef de protocol: Maja Petrović

Tel: +381 21 487-4133

e-mail: mpetrovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al secției pentru relații cu publicul: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

e-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Șef al grupului pentru tehnologiile informaționale: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

e-mail: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs