Ґенерални секретар Скупштини

Ґенерални секретар Скупштини Автономней Покраїни Войводини  Никола Баняц

Скупштина Автономней Покраїни Войводини ма ґенералнoг секретарa, хторого менує Скупштина на предкладанє предсидателя Скупштини.

Ґенерални секретар Скупштини Автономней Покраїни Войводини то Никола Баняц, дипломовани правнїк мастер, хтори меновани за ґенералного секретара Скупштини Автономней Покраїни Войводини на першей схадзки 2. юния 2016. року.

 

Длужносци у Скупштини

  • Ґенерални секретар помага предсидательови и подпредсидательом Скупштини пририхтовац и водзиц схадзки, руководзи зоз Службу Скупштини, стара ше о запровадзованю актох хтори приноши Скупштина и окончує други роботи яки одредзени зоз Дїловнїком.
  • Ґенерални секретар за свою роботу одвичательни Скупштини и предсидательови Скупштини.

 

Биоґрафия

Народзени є 10. фебруара 1982. року.

Основну школу и Ґимназию „Йован Йованович Змай“ закончел у Новим Садзе. Високе образованє здобул на основних студийох Правного факултету Универзитету у Новим Садзе, як и на мастер студийох  2010. року на Правним факултету у Новим Садзе з тему закончуюцей роботи „Улога и значносц закончуюцого слова у судским бешеднїцтве“. Уписал докторски студиї 2011/2012. року на Универзитету у Новим Садзе. Ма положени правосудни и державни фахови испит за роботу у державних орґанох.

У Висшим суду у Новим Садзе, у виновним оддзелєню, робел як приправнїк – волонтер, потим як адвокатски приправнїк у адвокатскей канцелариї. Од 2010. року окончовал роботи шефа правней и общей служби у Покраїнским заводу за защиту природи, а од 2013. року окончовал функцию заменїка началнїка Городскей управи за защиту животного штредку Городу Нового Саду.
Бул член Городскей виберанковей комисиї у стаємним составе, а тераз є член Покраїнскей виберанковей комисиї у стаємним составе.

Рядови є член Матици сербскей од 2010. року. Автор є вецей фахових роботох з обласци судского бешеднїцтва и защити животного штредку хтори обявени у Глашнїку Адвокатскей комори Войводини и часописох, медзи иншим, Копаоницкей школи природного права и Октобарских правнїцких дньох у Баня Луки.
Окрем мацеринского сербского язика, бешедує и по анґлийски.

Оженєти є и ма двойо дзеци.

 

Контакт

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-4124

Факс: +381 21 456-241

Скупштина Автономней Покраїни Войводини

Владики Платона бч

21000 Нови Сад

Република Сербия

Заменїк ґенералного секретара Скупштини

Заменїк секретара Скупштини Автономней Покраїни Войводини

Ґенерални секретар Скупштини Автономней Покраїни Войводини ма заменїка хторого менує Скупштина на предкладанє ґенералнoг секретарa Скупштини зоз написану согласносцу предсидателя Скупштини.

Заменїк ґенералного секретара Скупштини Автономней Покраїни Войводини то Мила Радисавлєвич, дипл. правнїк, хтора менована за заменїк ґенералного секретара Скупштини Автономней Покраїни Войводини на 2. схадзки 11. юлия 2012. року.


Длужносци у Скупштини

  • Заменїк помага у роботи ґенерални секретарови Скупштини и заменює го кед є одсутни або зопарти окончовац роботи.


Биоґрафия

Основну школу и Ґимназию "Йован Йованович - Змай" закончела у Новим Садзе. Студиї на Правним факултету у Новим Садзе закончела на час. Дипломовала 1975. року и здобула диплому дипломованого правнїка.

У септембре 1975. року почала робиц у Служби Скупштини АП Войводини у свойстве приправнїка. После положеног фахового испиту за роботу у државних орґанох, робела у Служби Скупштини АП Войводини на зложених фахових и нормативно-правних и аналитичних роботох, у званю совитнїка, подсекретара, секретара Законодавно-правней комисиї, а од 1991. року у даскельо мандатох роботи заменїка секретара Скупштини АП Войводини.

Народзена є 30. юлия 1951. року у Любляни (Словения), а од 1955. року жиє у Новим Садзе.


Контакт

e-mail: mradisavljevic@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 /487-4143

Факс: +381 21 456-010

Скупштина Автономней Покраїни Войводини

Владики Платона бч

21000 Нови Сад

Република Сербия