Generalni sekretar Skupštine

Generalni sekretar Skupštine APV Nikola Banjac

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ima generalnog sekretara koga imenuje Skupština na predlog predsednika Skupštine.

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Nikola Banjac, dipl. pravnik master, imenovan za generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na prvoj sednici 2. juna 2016. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Skupštine u pripremi i vođenju sednica, rukovodi Službom Skupštine, stara se o sprovođenju akata koje donosi Skupština i vrši druge poslove određene Poslovnikom.
  • Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsedniku Skupštine.


Biografija

Rođen je 10. februara 1982. godine.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj” završio je u Novom Sadu. Visoko obrazovanje stekao je na osnovnim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao i na master studijama 2010. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu s temom završnog rada „Uloga i značaj završne reči u sudskom besedništvu”. Upisao je doktorske studije 2011/2012. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. Ima položen pravosudni i državni stručni ispit za rad u državnim organima.

U Višem sudu u Novom Sadu, u krivičnom odeljenju, radio je kao pripravnik-volonter, zatim kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji. Od 2010. godine obavljao je poslove šefa pravne i opšte službe u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, a od 2013. godine obavljao je funkciju zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.

Bio je član Gradske izborne komisije u stalnom sastavu, a sada je član Pokrajinske izborne komisije u stalnom sastavu.

Redovan član Matice srpske od 2010. godine. Autor više stručnih radova iz oblasti sudskog besedništva i zaštite životne sredine, koji su objavljeni u Glasniku Advokatske komore Vojvodine i časopisima, kao što su „Kopaoničke škole prirodnog prava” i „Oktobarski pravnički dani” u Banja Luci.

Uz maternji srpski jezik, govori i engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Kontakt
 

imejl: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4124 

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija

 

Zamenik generalnog sekretara

Zamenik generalnog sekretara

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine ima zamenika koga imenuje Skupština na predlog generalnog sekretara Skupštine, uz pisanu saglasnost predsednika Skupštine.

Zamenik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Boris Bajić, dipl. pravnik - master, imenovan za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na 15. sednici održanoj 12. oktobra 2017. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Zamenik pomaže u radu generalnom sekretaru Skupštine i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti da obavlja poslove.

Biografija

Rođen je 20. septembra 1982. godine.

Zvanje diplomirani pravnik - master stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima položen pravosudni ispit, državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje i ispit za inspektora.

Pripravnički staž odradio je 2009. godine u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Po završetku pripravničkog staža, zasnovao je radni odnos u Pokrajinskom sekretarijatu, u kom je radio do imenovanja za zamenika generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine. Od 2013. godine, član je ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem.

Bio je predsednik Nadzornog odbora u Novosadskom pozorištu - Újvidéki Színház, Novi Sad, zatim član Nadzornog odbora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u dva navrata član proširenog sastava Pokrajinske izborne komisije, kao i član Radnog tela Republičke izborne komisije u gradu Novom Sadu za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije.

Uz maternje jezike - srpski i mađarski jezik, govori i engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Kontakt

imejl: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija