Generalni sekretar Skupštine

Generalni sekretar Skupštine APV Nikola Banjac

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ima generalnog sekretara koga imenuje Skupština na predlog predsednika Skupštine.

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Nikola Banjac, dipl. pravnik master, imenovan za generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na prvoj sednici 2. juna 2016. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Skupštine u pripremi i vođenju sednica, rukovodi Službom Skupštine, stara se o sprovođenju akata koje donosi Skupština i vrši druge poslove određene Poslovnikom.
  • Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsedniku Skupštine.


Biografija

Rođen je 10. februara 1982. godine.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj” završio je u Novom Sadu. Visoko obrazovanje stekao je na osnovnim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao i na master studijama 2010. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu s temom završnog rada „Uloga i značaj završne reči u sudskom besedništvu”. Upisao je doktorske studije 2011/2012. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. Ima položen pravosudni i državni stručni ispit za rad u državnim organima.

U Višem sudu u Novom Sadu, u krivičnom odeljenju, radio je kao pripravnik-volonter, zatim kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji. Od 2010. godine obavljao je poslove šefa pravne i opšte službe u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, a od 2013. godine obavljao je funkciju zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.

Bio je član Gradske izborne komisije u stalnom sastavu, a sada je član Pokrajinske izborne komisije u stalnom sastavu.

Redovan član Matice srpske od 2010. godine. Autor više stručnih radova iz oblasti sudskog besedništva i zaštite životne sredine, koji su objavljeni u Glasniku Advokatske komore Vojvodine i časopisima, kao što su „Kopaoničke škole prirodnog prava” i „Oktobarski pravnički dani” u Banja Luci.

Uz maternji srpski jezik, govori i engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Kontakt
 

imejl: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4124 

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21000 Novi Sad

Republika Srbija

 

Zamenik generalnog sekretara

Zamenik sekretara Skupštine APV

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine ima zamenika koga imenuje Skupština na predlog generalnog sekretara Skupštine, uz pisanu saglasnost predsednika Skupštine.

Zamenik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Mila Radisavljević, dipl. pravnica, imenovana za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na 2. sednici održanoj 11. jula 2012. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Zamenik pomaže u radu generalnom sekretaru Skupštine i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti da obavlja poslove.


Biografija

Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj” završila je u Novom Sadu. Studije na pravnom fakultetu u Novom Sadu završila je u roku. Diplomirala je 1975. i stekla diplomu diplomiranog pravnika.

U septembru 1975. godine, zaposlila se u Službi Skupštine AP Vojvodine u svojstvu pripravnika. Posle položenog stručnog ispita za rad u državnim organima, radila u Službi Skupštine AP Vojvodine na složenim stručnim i normativno-pravnim i analitičkim poslovima, u zvanju savetnika, podsekretara, sekretara Zakonodavno-pravne komisije, a od 1991. godine, u nekoliko mandata, radila je poslove zamenika sekretara Skupštine AP Vojvodine.

Rođena je 30. jula 1951. godine u Ljubljani (Slovenija), a od 1955. godine živi u Novom Sadu.


Kontakt

imejl: mradisavljevic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4143 

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21000 Novi Sad

Republika Srbija