Secretar general al Adunării

Secretarul general Adunării

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina are secretar general pe care-l numeşte Adunarea la propunerea preşedintelui Adunării.

Secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Nikola Banjac, licenţiat în drept master, numit secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina în prima şedinţă ţinută pe data de 2 iunie 2016.

 

Funcţia în Adunare

  • Secretarul general îl ajută pe preşedinte şi vicepreşedinţii Adunării în pregătirea şi conducerea şedinţelor, se îngrijeşte de aplicarea hotărârilor şi concluziilor Adunării, conduce Serviciul şi efectuează alte treburi prevăzute prin hotărâre şi Regulament.
  • Secretarul general pentru activitatea sa răspunde Adunării şi preşedintelui Adunării.


Biografia

S-a născut la 10 februarie 1982.

Şcoala elementară şi Liceul „Jovan Jovanović Zmaj“ le-a absolvit la Novi Sad. Învăţământul superioar şi l-a însuşit la studiile de bază ale Facultăţii de Drept a Universităţii din  Novi Sad, precum şi la studiile master în anul  2010 la Facultatea de Drept din Novi Sad, cu lucrarea  „Rolul şi însemnătatea cuvântului de încheiere în oratoria judiciară“. A înscris sudiile de doctorat în anul 2011/2012 la Universitatea din Novi Sad. A promovat examenul de capacitate jurisdicţională şi examenul de stat pentru munca în organele de stat.

La Tribunalul Superior din Novi Sad, la Departamentul de drept penal, a lucrat ca stagiar-voluntar, apoi avocat stagiar în biroul de avocaţi. Din anul 2010 a efectuat activităţi de şef al serviciului juridic şi general la Institutul Provincial pentru Protecţia Naturii, iar din anul 2013 a exercitat funcţia de locţiitor al şefului Administraţiei Orăşeneşti pentru Protecţia Mediului a Oraşului Novi Sad.

A fost membru al Comisiei electorale orăşeneşti în componenţă permanentă, iar în prezent este membru al Comisiei Electorale Provinciale în componenţă permanentă.

Este membru titular la Matica srpska din 2010. Autor al mai multor lucrări de specialitate din domeniul oratoriei judiciare şi protecţia mediului, care au fost publicate în Monitorul Baroului de Avocaţi din Voivodina şi reviste, între altele, „Kopaonička škola prirodnog prava“ şi „Oktobarski pravnički dani“ din Banja Luka.

Pe lângă limba maternă – limba sârbă, vorbeşte şi limba engleză.

Este căsătorit şi are doi copii.

 

Contact

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladiki Platona bb

21101 Novi Sad

Republica Serbia

Locţiitor al secretarului general

Locţiitor al secretarului general

Secretarul general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina are locţiitor, pe care îl numeşte Adunarea, la propunerea secretarului general al Adunării, cu avizul preşedintelui Adunării.

Locţiitorul secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Boris Bajić, licenţiat în drept – master, numit locţiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina la cea de-a XV-a şedinţă ţinută pe data de 12 octombrie 2017.


Sarcini în Adunare

  • Locţiitor îl ajută pe general secretarul Adunării în activitate sa şi îl înlocuieşte în caz de absenţă sau imposibilitate provizorie de a-şi efectua activitatea.

Biografia

Născut pe data de 20 septembrie 1982.

Titlul licențiat în drept - master l-a obținut la Facultatea de Drept a Universității din Novi Sad. A promovat examenul de capacitate jurisdicţională, examenul de stat de specialitate conform programului pentru învăţământul superior şi examenul pentru inspector.

Stagiul l-a făcut în anul 2009 la Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale. După încheierea stagiului, a început să lucreze în secretariatul provincial, în care a lucrat până pe data numirii în funcția de locțiitor al secretarului general al Adunării P.A. Voivodina. Din anul 2013, este membrul comisiei de examinare pentru susținerea examenului de stat de specialitate pentru candidații cu pregătire școlară medie.

A fost președintele Comitetului de control al Teatrului novosădean - Újvidéki Színház, Novi Sad, apoi membrul Comitetului de control al Fondului „Activități europene” P.A. Voivodina, de două ori membrul componenței extinse a Comisiei Electorale Provinciale, precum și membrul Organismului de lucru al Comisiei Electorale Republicane din orașul Novi Sad pentru desfășurarea alegerilor pentru parlamentarii Adunării Naționale a Republicii Serbia.

Pe lângă limbile materne – limba sârbă și maghiară , vorbește și limba engleză.

Este căsătorit şi are doi copii.


Contact

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladiki Platona bb

21101 Novi Sad

Republica Serbia