A Képviselőház főtitkár

A Képviselőház főtitkár

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának van főtitkára, akit a Képviselőház a Képviselőház elnökének javaslatára nevez ki.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkára Nikola Banjac, okleveles jogász, akit Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2016. Június 2-án megtartott Első ülésén választottak meg.

 

Képviselőházi feladatköre

  • A főtitkár segíti a Képviselőház elnökét és alelnökét a Képviselőház ülésének előkészítésében és vezetésében, irányítja a Képviselőház Szolgálatát, gondoskodik a Képviselőház aktusainak végrehajtásáról, és az ügyrendben megállapított egyéb teendőket is ellát.
  • A főtitkár a munkájáért a Képviselőháznak és a Képviselőház elnökének felel.

 

Életrajz

1982. február 10-én született.


Újvidéken elvégezte a Jovan Jovanović Zmaj Gimnáziumot. Az egyetemi képesítést az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának alapozó tanulmányain és az azonos egyetemi kar mestertanulmányain szerezte meg, amelyen 2010-ben A zárószó szerepe és jelentősége a bírósági szónoklatban című témával védte meg mesterdolgozatát. A 2011/2012. tanévben az Újvidéki Egyetemen beiratkozott a doktori tanulmányokra. Letette az igazságügyi vizsgát és az államigazgatási szervekben dolgozók állami szakvizsgáját.

Az Újvidéki Felső Bíróság büntetőjogi osztályán volt önkéntes gyakornok, majd egy ügyvédi irodában ügyvédbojtár. 2010-től a Tartományi Természetvédelmi Intézet Jogi és Általános-ügyi Szolgálatának főnöki teendőit látta el, 2013-tól pedig Újvidék Város Környezetvédelmi Városi Közigazgatási Hivatalának helyettes főnöke volt.

A Városi Választási Bizottság állandó összetételének tagja volt, jelenleg a Tartományi Választási Bizottság állandó összetételének tagja.

2010-től a Szerb matica rendes tagja. A bírósági szónoklat és a környezetvédelem területével foglalkozó több szaktanulmány szerzője, amelyeket a Vajdasági Ügyvédi Kamara Közlönye, és más lapok, a többi között  A természetjog kopaoniki iskolájának és a Banja Luka-i októberi jogásznapok kiadványa közölt.

Anyanyelve, a szerb mellett angolul beszél.

Nős, két gyermek apja.

 

Kapcsolattartás

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Fax: +381 21 456-241

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika sz.n.

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság

A Képviselőház főtitkárhelyettes

Заменик генералног секретара

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtitkárának van helyettese, akit a főtitkár javaslatára a Képviselőház nevez ki a Képviselőház elnökének írásbeli jóváhagyásával.

Boris Bajić Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának helyettese főtitkára, mesterfokozatú okleveles jogász, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2017. október 12-én megtartott 15. ülésén nevezte ki helyettes főtitkárnak.


Képviselőházi feladatai

  • A főtitkárhelyettes segít a Képviselőház főtitkárnak munkájában és távolmaradása vagy teendői ellátásában való akadályoztatottsága esetén helyettesíti.

Életrajz

Boris Bajić 1982. szeptember 20-án született.

A mesterfokozatú okleveles jogász címet az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán szerezte meg. Letette az igazságügyi vizsgát, az egyetemi végzettségűek számára előírt program szerinti állami szakvizsgát, valamint a felügyelői vizsgát.

Gyakornoki idejét a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságon dolgozta le, melynek befejeztével az azonos Titkárságon létesített munkaviszonyt, és egészen a Vajdaság AT Képviselőházának főtitkár helyettesévé való kinevezéséig itt volt munkaviszonyban. 2013 óta tagja a középiskolai végzettségűek számára előírt állam szakvizsga bizottságnak.

Elnöke volt az újvidéki székhelyű Újvidéki Színház felügyelőbizottságának, majd tagja Vajdaság AT Európai Ügyek Alapja felügyelőbizottságának, két ízben volt a Tartományi Választási Bizottság bővített összetételének tagja, valamint a Köztársasági Választási Bizottság a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése népképviselői megválasztásának lebonyolítására Újvidék városában alakult munkatestület tagja.

Anyanyelvén, a szerben kívül beszél magyarul és angolul.

Nős, két gyermek apja.

 

Kapcsolattartás

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika sz.n.

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság