Generalni tajnik Skupštine

Tajnik Skupštine APV

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ima generalnog tajnika koga imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Skupštine.

Generalni tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Nikola Banjac, dipl. pravnik master, imenovan za generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na prvoj sjednici 2. lipnja 2016. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Generalni tajnik pomaže predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine u pripremi i vođenju sjednica, rukovodi Službom Skupštine, skrbi se o provedbi akata koje donosi Skupština i obavlja druge poslove određene Poslovnikom.
  • Generalni tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsjedniku Skupštine.

 

Životopis

Rođen je 10. veljače 1982. godine.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završio je u Novom Sadu. Visoko obrazovanje stekao je na osnovnim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu, kao i na master studijima  2010. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu s temom završnog rada „Uloga i značaj završne riječi u sudskom govorništvu“.

Upisao je doktorski studij 2011/2012. godine na Sveučilištu u Novom Sadu. Ima položen pravosudni i državni stručni ispit za rad u državnim tijelima.
U Višem sudu u Novom Sadu, u kaznenom odjelu, radio je kao vježbenik –volonter, zatim kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu. Od 2010. godine obavljao je poslove šefa pravne i opće službe u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, a od 2013. godine obavljao je dužnost zamjenika načelnika Gradske uprave za zaštitu okoliša Grada Novog Sada.

Bio je član Gradskog izbornog povjerenstva u stalnom sastavu, a sada je član Pokrajinskog izbornog povjerenstva u stalnom sastavu.

Redoviti član Matice srpske od 2010. godine. Autor više stručnih radova iz područja sudskog govorništva i zaštite okoliša, koji su objavljeni u Glasniku Odvjetničke komore Vojvodine i časopisima, između ostalih, Kopaoničke škole prirodnog prava i Oktobarski pravnički dani u Banja Luci.

Uz materinski srpski, govori i engleski jezik.

Oženjen i otac dvoje djece.

 

Kontakt

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4124 

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Zamjenik generalnog tajnika

Zamenik tajnika Skupštine APV

Generalni tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine ima zamjenika koga imenuje Skupština na prijedlog generalnog tajnika Skupštine, uz pisanu suglasnost predsjednika Skupštine.

Zamjenica generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Mila Radisavljević, dipl. pravnik, imenovana za zamjenicu generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2012. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Zamjenik pomaže u radu generalnom tajniku Skupštine i zamjenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da obavlja poslove.


Životopis

Osnovnu školu i Gimnaziju “Jovan Jovanović - Zsvibanj” je završila Novom Sadu. Studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu je završila u roku. Diplomirala je 1975. i stekla diplomu diplomiranog pravnika.

U rujnu 1975. godine zaposlila se u Službi Skupštine AP Vojvodine u svojstvu vježbenika. Poslije položenog stručnog ispita za rad u državnim tijelima, radila u Službi Skupštine AP Vojvodine na složenim stručnim i normativno-pravnim i analitičkim poslovima, u zvanju savjetnika, podtajnika, tajnika Zakonodavno-pravnog povjerenstva, a od 1991. godine u nekoliko mandata poslove zamjenika tajnika Skupštine AP Vojvodine.

Rođena je 30. srpnja 1951. godine u Ljubljani (Slovenija), a od 1955. godine živi u Novom Sadu.


Kontakt

e-mail: mradisavljevic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4143 

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21000 Novi Sad

Republika Srbija