Generalni tajnik Skupštine

Tajnik Skupštine APV

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ima generalnog tajnika koga imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Skupštine.

Generalni tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Nikola Banjac, dipl. pravnik master, imenovan za generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na prvoj sjednici 2. lipnja 2016. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Generalni tajnik pomaže predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine u pripremi i vođenju sjednica, rukovodi Službom Skupštine, skrbi se o provedbi akata koje donosi Skupština i obavlja druge poslove određene Poslovnikom.
  • Generalni tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsjedniku Skupštine.

 

Životopis

Rođen je 10. veljače 1982. godine.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završio je u Novom Sadu. Visoko obrazovanje stekao je na osnovnim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu, kao i na master studijima  2010. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu s temom završnog rada „Uloga i značaj završne riječi u sudskom govorništvu“.

Upisao je doktorski studij 2011/2012. godine na Sveučilištu u Novom Sadu. Ima položen pravosudni i državni stručni ispit za rad u državnim tijelima.
U Višem sudu u Novom Sadu, u kaznenom odjelu, radio je kao vježbenik –volonter, zatim kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu. Od 2010. godine obavljao je poslove šefa pravne i opće službe u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, a od 2013. godine obavljao je dužnost zamjenika načelnika Gradske uprave za zaštitu okoliša Grada Novog Sada.

Bio je član Gradskog izbornog povjerenstva u stalnom sastavu, a sada je član Pokrajinskog izbornog povjerenstva u stalnom sastavu.

Redoviti član Matice srpske od 2010. godine. Autor više stručnih radova iz područja sudskog govorništva i zaštite okoliša, koji su objavljeni u Glasniku Odvjetničke komore Vojvodine i časopisima, između ostalih, Kopaoničke škole prirodnog prava i Oktobarski pravnički dani u Banja Luci.

Uz materinski srpski, govori i engleski jezik.

Oženjen i otac dvoje djece.

 

Kontakt

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4124 

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija

Zamjenik generalnog tajnika

Zamjenik generalnog tajnika

Generalni tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine ima zamjenika koga imenuje Skupština na prijedlog generalnog tajnika Skupštine, uz pisanu suglasnost predsjednika Skupštine.

Zamjenik generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Boris Bajić, dipl. pravnik - master, imenovan za zamjenika generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na 15. sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Zamjenik pomaže u radu generalnom tajniku Skupštine i zamjenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da obavlja poslove.

 

Životopis

Rođen je 20. rujna 1982. godine.

Zvanje diplomirani pravnik - master stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu. Ima položen pravosudni ispit, državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje i ispit za inspektora.

Pripravnički staž odradio je 2009. godine u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Po završetku pripravničkog staža, zasnovao je radni odnos u Pokrajinskom tajništvu, u kojem je radio do imenovanja za zamjenika generalnog tajnika Skupštine AP Vojvodine. Od 2013. godine, član je ispitnog povjerenstva za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem.

Bio je predsjednik Nadzornog odbora u Novosadskom kazalištu - Újvidéki Színház, Novi Sad, zatim član Nadzornog odbora Fonda „Europski poslovi“ AP Vojvodine, u dva navrata član proširenog sastava Pokrajinskog izbornog povjerenstva, kao i član Radnog tijela Republičkog izbornog povjerenstva u gradu Novom Sadu za provođenje izbora za narodne zastupnike Narodne skupštine Republike Srbije.

Uz materinje jezike - srpski i mađarski jezik, govori i engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje djece.


Kontakt

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4143 

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija