Međuregionalna saradnja

Međuregionalna saradnja Skupštine AP Vojvodine ostvaruje se realizacijom aktivnosti iz oblasti međuregionalnih odnosa, koje podrazumevaju poslove učešća delegacija Skupštine AP Vojvodine u radu međunarodnih i regionalnih organizacija i institucija, uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa i poseta predstavničkim telima drugih država i regiona. Aktivnosti Skupštine AP Vojvodine iz oblasti međuregionalne saradnje sprovode se s ciljem unapređivanja saradnje i bržeg razvoja kulturnog i ekonomskog partnerstva među regionima.

Nadležnosti Skupštine AP Vojvodine iz oblasti međuregionalne saradnje utvrđene su Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i Poslovnikom o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Skupština AP Vojvodine uspostavila je saradnju sa: Skupštinom evropskih regija (AER), Organizacijom za evropsku bezbednost (OEBS), Dunavskim biroom Ulm/Novi Ulm  i Savetom dunavskih gradova i regija (Codcr) te s njima sprovodi aktivnosti iz oblasti međuregionalne saradnje.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine uspostavila je saradnju sa sledećim regijama:

Vukovarsko-srijemska županija    Vukovarsko–srijemska županija

Vukovarsko–srijemska županija je najistočnija hrvatska županija i nalazi se na području jugoistočne Slavonije i zapadnog Srema. Kroz tu županiju prolaze važni međunarodni kopneni pravci, kao i rečni pravci(Dunav i Sava). Sedište županije jeste grad Vukovar.

Županija je podeljena na četiri grada i dvadeset šest opština. Površina Vukovarsko-srijemske županije iznosi 2.448 km². Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Vukovarsko-srijemska županija imala je 204.768 stanovnika. Nalazi se na krajnjem severoistoku Republike Hrvatke, između reka Dunava i Save.

Protokol o međusobnim odnosima između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Vukovarsko-srijemske županije (Republika Hrvatska), potpisan 26. avgusta 2002. godine

Izjava o namerama između Županijske skupštine Bač–Kiškun (Republika Mađarska), Vukovarsko–srijemske županije (Republika Hrvatska) i Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija), potpisana 25. jula 2009. godine

http://www.vusz.hr/

 Gornja Austrija    Gornja Austrija

Gornja Austrija je jedna od devet austrijskih saveznih pokrajina. Glavni grad ove pokrajine je Linc. Budući da ima 1.408.165 stanovnika (2008), treća je pokrajina po broju stanovnika u Austriji, a s teritorijom od 11.981,92 km², četvrta je po veličini. Gornja Austrija graniči se sa austrijskim pokrajinama: Donjom Austrijom, Štajerskom i Salcburgom, te s Nemačkom i Češkom na zapadu i severu.

Izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i pokrajinskog parlamenta Gornje Austrije (Austrija), potpisana 25.aprila 2005. godine

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe

Istarska županija  Istarska županija

Istarska županija je najzapadnija hrvatska županija koja uključuje najveći deo Istarskog poluostrva (2.820 od 3.160 kvadratnih kilometara). Upravno sedište ove županije jeste Pazin. Sastoji se od deset gradova i trideset jedne opštine, sa ukupno 206.344 stanovnika.

Sporazum o saradnji između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Istarske županije (Republika Hrvatska), potpisan 23. novembra 2006. godine

http://www.istra-istria.hr/

Bač-Kiškun  Bač–Kiškun

Bač–Kiškun (županija) jeste jedna od županija regiona velikih ravnica i severne Mađarske, a nalazi se u južnom delu regije velike južne ravnice.

Bač–Kiškun županija omeđena je rekama Dunav i Tisa, a svoje granice deli sa Srbijom i mađarskim županijama: Pešta, Jas–Nađkun–Solnok, Čongrad, Baranja, Tolna i Fejer. Površina županije je 8.445,15 km², što je čini najvećom od svih mađarskih županija. Sedište županije je grad Kečkemet.

Izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i Županijske Skupštine Bač–Kiškun ( Republika Mađarska), potpisana 3. oktobra 2007. godine

Izjava o namerama između Županijske skupštine Bač–Kiškun (Republika Mađarska), Vukovarsko–srijemske županije (Republika Hrvatska) i Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija), potpisana 25. jula 2009. godine

Protokol o saradnji između Skupštine županije Bač–Kiškun (Mađarska) i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija), potpisan 27. februara 2013. godine

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Štajerska  Štajerska

Štajerska je jedna od devet saveznih pokrajina Republike Austrije, koja se nalazi u njenom središnjem i jugoistočnom delu. Glavni grad Štajerske jeste Grac, posle Beča najveći grad Austrije.

S površinom od 16.401,04 km², Štajerska je po veličini druga pokrajina u državi. Prema poslednjim podacima iz 2011. godine, Štajerska ima preko 1,2 miliona stanovnika.

Izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i Skupštine pokrajine Štajerska (Austrija), potpisana 24. novembra 2009. godine

http://www.verwaltung.steiermark.at/

 

Republika Srpska  Republika Srpska

Republika Srpska jedan je od dva entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu. Drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine. Glavni grad Republike Srpske jeste Banja Luka, najveći privredni, politički i administrativni centar, sedište Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske.

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku broj stanovnika Republike Srpske iz 2005. godine jeste 1.479.634 stanovnika.

Protokol o namerama Skupštine AP Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske, potpisan 05. aprila 2011. godine

http://www.narodnaskupstinars.net/lat

Kirovograd  Kirovograd

Kirovograd je grad u središnjoj Ukrajini i glavni je grad istoimene oblasti. Nalazi se oko dvesta pedeset kilometara južno od glavnog grada Kijeva, u dolini reke Ingul, pritoke Južnog Buga. Prema proceni iz 2012. godine, u gradu je živelo 234.919 stanovnika.

Protokol o namerama Skupštine AP Vojvodine i regiona Kirovograd (Republika Ukrajina), potpisan 18. maja 2011. godine

Alba  Alba

Alba županija nalazi se u središnjoj Rumuniji, u pokrajini Transilvaniji. Glavni grad županije jeste Alba Julija.

Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, na području ove županije živelo je 382.747 stanovnika, a prosečna gustina naseljenosti bila je 61 stanovnik/km². Županija Alba ima ukupnu površinu od 6.242 km².

Protokol o namerama između Županije Alba (Rumunija) i AP Vojvodine (Republika Srbija), potpisan 08. jula 2011. godine

http://www.cjalba.ro/


Jas-Nađkun-Solnok  Jas–Nađkun–Solnok

Jas–Nađkun–Solnok (županija) jeste jedna od županija regiona velikih ravnica i severne Mađarske, a nalazi se u zapadnom delu regije velike severne ravnice.

Rekom Tisom ova županija podeljena je na dva dela, a svoje granice deli s mađarskim županijama Heveš, Boršod–Abauj–Zemplen, Hajdu–Bihar, Bekeš, Čongrad, Bač-Kiškun i Pešta. Površina županije je 5.581,71 km², a sedište – grad Solnok.

Pismo o namerama između Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Skupštine Županije Jas–Nađkun–Solnok (Republika Mađarska), potpisano 08. decembra 2011. godine

http://www.jnszm.hu/portal/?lang=1&f=11&p=57


Hesen  Hesen

Hesen je jedna od šesnaest nemačkih saveznih država. Pokriva površinu od 21.110 km² i broji preko šest miliona stanovnika. Glavni grad Hesena je Vizbaden, a glavni ekonomski centar – Frankfurt na Majni.

Zajednička izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i Skupštine pokrajine Hesen (SR Nemačka), potpisana 06. marta 2012. godine

https://www.hessischer-landtag.de/

 Čongrad  Čongrad

Čongrad (županija) jeste jedna od županija regiona velikih ravnica i severne Mađarske, a nalazi se u južnom delu regije velike južne ravnice.

Reka Tisa deli Županiju Čongrad na dva dela. Ova županija svoje granice deli sa Srbijom i Rumunijom, kao i s mađarskim županijama: Bač–Kiškun, Jas–Nađkun–Solnok i Bekeš. Površina županije je 4.262,68 km², a njeno sedište – grad Segedin.

Protokol o saradnji između Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Generalne skupštine Županije Čongrad (Mađarska), potpisan 27. februara 2013. godine

http://www.csmkh.hu/

Pokrajina Baden-Virtemberg    Pokrajina Baden-Virtemberg

Baden-Virtemberg je nemačka savezna država (pokrajina) koja se nalazi na jugozapadu zemlje. Nastala je 1952. spajanjem pokrajina Virtemberg–Baden, Baden i Virtemberg–Hoencolern. Glavni grad je Štutgart.

S površinom od 35.750 km² i 10,7 miliona stanovnika, Baden–Virtemberg je treća po površini i po broju stanovnika među šesnaest nemačkih saveznih država.

Zajednička izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i Skupštine Pokrajine Baden-Virtemberg (SR Nemačka), potpisana 25. juna 2014. godine

http://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/

Prešovski samoupravni kraj   Prešovski samoupravni kraj

Region Prešov je drugi po veličini region u Slovačkoj. Sastoji se od istorijskih regiona: severnog, centralnog i (delimično) južnog Spiša, Gornjeg Šariša i Donjeg Šariša i Gornjeg Zemplina.

Proteže se 250 km od zapada ka istoku, a najviše 80 km od severa do juga i graniči se s dve države: Poljskom (360 km) i Ukrajinom (38 km), kao i s tri regiona u Slovačkoj: Košice, Banska Bistrica i Žilina.

Trenutno, više od 800.000 stanovnika živi u regionu Prešov, što čini skoro 15 odsto stanovnika cele zemlje i predstavlja najmnogoljudniji region u zemlji.

Glavni grad regiona – Prešov, treći je po veličini grad u Slovačkoj i ima oko 91,767 stanovnika.

Sporazum o saradnji između AP Vojvodine i Prešovskog samoupravnog kraja potpisan je 26. novembra 2014. godine

http://www.po-kraj.sk/en/welcome.html

 

Skupština evropskih regiona

Autonomna pokrajina Vojvodina je članica Skupštine evropskih regiona (AER–Assembly of European Regions) od 2002. godine.

Članstvom u AER–u otvorena su vrata za brže uključivanje u evropske integrativne procese, te za sticanje znanja iz raznih oblasti, uključujući i primenu evropskog zakonodavstva i politike Evropske unije iz aspekta regionalne saradnje.

Jedna od pogodnosti AER–a jeste razmena i obuka stručnjaka, koja se odvija radi zbližavanja regiona Evrope i stvaranja atmosfere solidarnosti između članica i tzv. trećih zemalja.

Članstvo u Skupštini evropskih regija omogućilo je AP Vojvodini učestvovanje u nekim od mnogobrojnih programa koje ova organizacija predviđa, kao što je CENTURIO ili Letnja škola–Skupštine evropskih regija. Ovi programi predviđenisu za edukaciju i razmenu stručnjaka iz različitih oblasti, iz zemalja članica.

U martu 2005. godine u Skupštini AP Vojvodine održana je Konferencija o regionalizmu u organizaciji AER-a.

 

Eurodisej program

 

Eurodyssee

Eurodisej (Eurodyssee)

Program „Eurodisej” (Eurodyssee) je međuregionalni program razmene mladih između regiona članica Skupštine evropskih regiona (Assemby of European Regions–AER) koji mladima starosne dobi od 18 do 30 godina pruža mogućnost da steknu profesionalno iskustvo u trajanju od tri meseca do sedam meseci i da tečno nauče strani jezik u jednom od 39 evropskih regiona.

Ciljevi koje su osnivači ovog programa postavili još 1985. godine ostaju nepromenjeni do danas a to su, pored sticanja radnog iskustva i usavršavanja znanja stranog jezika, upoznavanje regiona domaćina, ostvarivanje prijateljskih kontakata sa ostalim učesnicima programa, međuregionalno povezivanje, kao i omogućavanje bržeg i kvalitetnijeg zapošljavanja po povratku u svoj region.

Skupština evropskih regiona je nezavisna organizacija regiona u Evropi koja okuplja više od 270 regiona iz 33 zemlje i 16 međuregionalnih organizacija. AP Vojvodina postala je punopravni član Skupštine evropskih regiona 2002. godine, a član Programa „Eurodisej” novembra 2009. godine.

Na sajtu Skupštine AP Vojvodine jednom godišnje objavljivaće se konkurs radi utvrđivanja liste kandidata za učešće u pomenutom programu. Poslednji konkurs objavljen je u septembru 2009. godine.

Za više informacija o programu i objavljenim konkursima posetite www.eurodyssee.eu.

Kontakt osoba: Sanja Šifliš

tel. 021/487-44-31, shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs