Régióközi együttműködés

Vajdaság AT Képviselőházának régióközi együttműködése a régióközi kapcsolatok területébe tartozó aktivitások megvalósítása révén érvényesül, ami felöleli Vajdaság AT Képviselőháza küldöttségeinek a nemzetközi és régionális szervezetek és intézmények munkájában való részvételét, partneri kapcsolatok kialakítását és fenntartását, más államok és régiók képviseleti testületeinek meglátogatását. Vajdaság AT Képviselőházának a nemzetközi kapcsolatok területébe tartozó aktivitásainak célja a régiók közötti együttműködés előmozdítása és a kulturális és közgazdasági partnerség fejlesztésének felgyorsítása.

Vajdaság AT Képviselőházának a régióközi együttműködésre vonatkozó hatáskörét Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházáról szóló tartományi képviselőházi rendelet és Vajdsaág Autonóm Tartomány Képviselőházának ügyrendje szabályozza.

Vajdaság AT Képviselőháza együttműködést alakított ki: az Európai Régiók Közgyűlésével (AER), Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ), az ulmi/Új Ulm-i Dunairodával, a Dunamenti Városok és Régiók Tanácsával (Codcr), és velük egyetemben régióközi együttműködési aktivitásokat fejt ki.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza az alábbi régiókkal alakított ki együttműködést:

   Vukovár-Szerém megye Vukovár-Szerém megye

A Vukovár-Szerém Megye Horvátország legkeletibb megyéje, amely Szlavónia délkeleti és Szerémség nyugati részén helyezkedik el. A megyét fontos nemzetközi szárazföldi és folyami (Duna, Száva) útvonalakje szelik át. A megye központja Vukovár városa.

A megye négy városra és hat községre oszlik. A Vukovári-szerémségi megye területe 2.448 km². A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 204.768 lakosa volt. A Horvát Köztársaság legészakkeletibb részén helyezkedik el, a Duna és a Száva folyó között.

Vajdaság AT (Szerb Köztársaság) és a Vukovár-Szerém Megye (Horvát Köztársaság) kölcsönös kapcsolatairól szóló, 2002. augusztus 28-án aláírt protokoll.

Bács-Kiskun Megye Közgyűlése (Magyar Köztársaság), a Vukovár-Szerém Megye (Horvát Köztársaság) és Vajdaság AT Képviselőháza (Szerb Köztáraság) közötti, 2009. július 25-én aláírt szándéknyilatkozat.

http://www.vusz.hr/

Felső-Ausztria  Felső-Ausztria

Felső-Ausztria egyike a kilenc osztrák szövetségi tartománynak. A tartomány fővárosa Linz. Tekintettel arra, hogy 1.408.165 lakosa van (2008), a lakosság száma alapján a harmadik osztrák tartomány, 11.981,92 km²-es területável pedig nagyság szerint a negyedik. Felső-Ausztria Alsó-Ausztria, Stájerország és Salzburg osztrák tartományokkal, valamint Németországgal és Csehországgal határos nyugaton és északon.

Vajdaság AT (Szerb Köztársaság) és Felső-Ausztria (Ausztria) tartományi porlamentje közötti, 2005. Április 25-én aláírt szándéknyilatkozat.

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe

Isztria megye  Isztria megye

Isztria megye a legnyugatibb horvátországi megye, amely felöleli az Isztriai félsziget legnagyobb részét (a 3.160 négyzetkilométerből 2.820-at). A megye közigazgatási központja Pazin. Kilenc várost és harmincegy községet ölel fel, lakosainak száma 206.344.

Vajdaság AT (Szerb Köztársaság) és Isztria megye (Horvát Köztársaság) közötti, 2006. november 23-án alaáírt együttműködési megállapodás.

http://www.istra-istria.hr/

Bács-Kiskun  Bács-Kiskun

Bács-Kiskun (megye) az Alföld és Észak-Magyarország térségének egyik megyéje, az Észak-Alföld térségének déli részében terül el.

Bács-Kiskun megyét a Duna és Tisza folyók fogják közre, Szerbiával és a magyarországi Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, Baranya, Tolna és Fjér megyékel határos. A megye területe 8.445,15 km², és eszerint Magyarország legnagyobb megyéje. A megye székhelye Kecskemét.

Vajdaság AT Képviselőháza (Szerb Köztársaság) és Bács-Kiskun Megye Közgyűlése (Magyar Köztársaság) között 2007. október 3-án aláírt szándéknyilatkozat.

Bács-Kiskun Megye Közgyűlése (Magyar Köztársaság), a Vukovár-Szerém megye (Horvát Köztársaság) és Vajdaság AT Képviselőháza (Szerb Köztársaság) között 2009. július 25-én aláírt szándéknyilatkozat.

Bács-Kiskun Megye Közgyűlése (Magyarország) és Vajdaság AT Képviselőháza (Szerb Köztársaság) között 2013. február 27-én aláírt együttműködési protokoll.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun


Stájerország  Stájerország

Stájerország egyike az Osztrák Közztársaság kilen szövetségi tartományának, amely az ország középső és délkeleti részén terül el. Stájerország fővárosa Graz, Bécs után Ausztria legnagyobb városa.

Stájerország 16.401,04 km²-es területével nagyság szerint az állam második tartománya. A 2011. évi utolsó adatok szerint Stájerország lakosságának lélekszáma meghaladja a 1,2 milliót.

Vajdaság AT (Szerb Köztársaság) és Stájerország Tartomány Képviselőháza (Ausztria) között 2009. november 24-én aláírt szándéknyilatkozat.

http://www.verwaltung.steiermark.at/


Boszniai Szerb Köztársaság  Boszniai Szerb Köztársaság

A Boszniai Szerb Köztársaság a Bosznia-Hercegovinát alkotó két entitás egyike. A másik entitás a Bosznia-hercegovinai Föderáció. A Boszniai Szerb Köztársaság fővárosa Banjaluka, a legnagyobb gazdasági, politikai és közigazgatási központ, a Boszniai Szerb Köztársaság Kormányának és a Boszniai Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének a székhelye.

A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint a Boszniai Szerb Köztársaságnak 2005-ben 1.479.634 lakosa volt.

Vajdaság AT Képviselőháza és a Boszniai Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése közötti 2011. április 05-én aláírt szándékprotokoll.

http://www.narodnaskupstinars.net/lat


Kirovohrad  Kirovohrad

Kirovohrad közép-ukrajnai város, és az azonos nevű régió székhelye. Kijev fővárostól kb. kétszáz ötven kilométerre délebben fekszik, Dél-Bug mellékfolyójának, az Ingulnak a völgyében.  A 2012. évi becslések szerint a városban 234.919 lakos élt.

Vajdaság AT Képviselőháza (Szerb Köztársaság) és Kirovohrad régió (Ukrán Köztársaság) között 2011. május 18-án aláírt szándéknyilatkozat.Fehér megye  Fehér megye

Fehér megye Románia középső részén, Erdély tartományban helyezkedik el. Fővárosa Gyulafehérvár.

A 2002. évi népszámlálás adatai szerint a megye területén 382.747 lakos élt, a népsűrűség 61 fő/km². A megye összterülete 6.242 km².

Fehér megye (Romábiai) és Vajdaság AT (Szerb Köztársaság) között 2011. július 08-án aláírt jszándékprotokoll.

http://www.cjalba.ro/


Jász-Nagykun-Szolnok megye  Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok (megye) az Alföld és Észak-Magyarország térségének egyik megyéje, az Észak-Alföld térségének nyugati részében terül el.

A Tisza folyó két részre osztja ezt a megyét, amely a magyarországi Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun és Pest megyékkel határos. A megye területe 5.581,71 km², széhelye pedig Szolnok városa.

Vajdaság AT Képviselőháza (Szerb Köztársaság) és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése között 2011. december 08-án aláírt szándéklevél.

http://www.jnszm.hu/portal/?lang=1&f=11&p=57


Hessen  Hessen

Hessen a tizenhat német szövetségi tartomány egyike. Területe 21.110 km², lakosainak száma meghaladja a hat milliót. Hessen fővárosa Wiesbaden, a fő gazdasági központja pedig Majna-Frankfurt.

Vajdaság AT Képviselőháza (Szerb Köztársaság) és Hessen Tartomány Parlamentje (Német SZK) közötti 2012. március 06-án aláírt közös szándéknyilatkozat.

http://verwaltung.hessen.de/irj/hessen_en_Internet

 Csongrád  Csongrád

Csongrád (megye) az Alföld és Dél-Magyarország térségének egyik megyéje, a Dél-alföldi régiónak a déli részében terül el.

A Tisza folyó két részre osztja Csongrád megyét. Ez a megye Szerbiával és Romániaával, valamint a magyarországi Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyével határos. Területe 4.262,68 km², székhelye pedig Szeged városa.

Vajdaság AT Képviselőháza (Szerb Köztársaság) és Csongrád Megye Közgyűlése (Magyarország) közötti 2013. február 27-én aláírt együttműködési protokoll.

http://www.csmkh.hu/


Baden-Württemberg Tartomány  Baden-Württemberg Tartomány

Baden-Württemberg német szövetségi állam (tartomány), amely az ország délnyugati részében terül el. 1952-ben hozták létre, Württemberg-Baden, Baden és Württemberg Hohenzollern tartományok egyesítésével. Fővárosa Stuttgart.

35.750 km²-es területével és 10,7 millió lakosával mind nagysága, mind lakosságszáma szerint a tizenhat német szövetségi tartomány közül a harmadik.

Vajdaság AT Képviselőháza (Szerb Köztársaság) és Baden-Württemberg Tartomány Parlamentje (Német SZK) közötti 2014. június 25-én aláírt közös szándéknyilatkozat.

http://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/

Eperjesi kerület  Eperjesi kerület

Az Eperjesi régió Szlovákia nagyságrendben második régiója. Történelmi régók alkotják: az északi, központi és (részben) a déli Szepesb, a Felső- és Alsó-Sáros valamint Felső-Zemplén.

Hossza nyugat-kelet irányban 250 km, észak-dél irányban 80 km, két állammal, Lengyelországgal (360 km) és Ukrajnával (38 km), valamint három szlovákiai régióval, Kassával, Besztercebányával és Zsolnával határos.

Az Eperjesi régóban jelenleg több, mint 800.000 lakos él, ami az állam összlakosságának majdnem a 15 %-át képezi, és ez az állam negnépesebb régiója.

A régió fővárosa – Eperjes, nagyságrendben Szlovákia harmadik városa, és 91.767 lakosa van.

Vajdaság AT és az Eperjesi önkormányzati kerület között 2014. November 26-án aláírt együttműködési megállapodás.

http://www.po-kraj.sk/en/welcome.html

 

Európai Régiók Közgyűlésének

Vajdaság Autonóm Tartomány 2002 óta tagja az Európai Régiók Közgyűlésének (AER - Assembly of European Regions).

Az AER-tagság megnyitotta a kaput az európai integrációs folyamatokba való gyorsabb bekapcsolódás és a különféle területekről való ismeretszerzés előtt, beleértve az európai jogalkotásnak és az uniós politikának a regionális együttműködésre való alkalmazását is.

Az AER egyik jó oldala a szakemberek cseréje és képzése, aminek az a célja, hogy közelítse egymáshoz az európai régiókat és hogy megteremtse a szolidaritás légkörét az EU-tagok és az ún. harmadik országok között.

Az Európai Régiók Közgyűlésében való tagság lehetővé tette Vajdaság számára, hogy részt vegyen a szervezet előirányozta számos program némelyikében, mint amilyen a CENTURIO vagy az Európai Régiók Közgyűlésének nyári iskolája. Ezek a programok a tagországok különféle szakembereinek az edukálását és cseréjét irányozzák elő.

2005. márciusában Vajdaság AT Képviselőházában tartottak Konferenciát a regionalizmusról az AER szervezésében. 

 

 Eurodyssee program

Eurodyssee

Eurodyssee

Az Eurodyssee program a fiatalok régióközi csereprogramja az Európai Régiók Közgyűlésének (Assemly od European Regions – AER) tagrégiói között. A program a 18-30 év közötti fiataloknak professzionális tapasztalat szerzésére, valamint idegen nyelv elsajátítására ad lehetőséget 3-7 hónap időtartamban, a 39 európai régió egyikében.

A program alapítói által még 1985-ben megfogalmazott célkitűzések a mai napig változatlanok maradnak, a tapasztalatszerzés és idegen nyelv elsajátítása mellett, ezek: a vendéglátó régió megismerése, a program egyéb résztvevőivel való baráti kapcsolatok kialakítása, a régióközi összekapcsolódás, valamint gyorsabb és színvonalasabb munkavállalás a hazai régióba való visszatérésüket követően.

Az Európai Régiók Közgyűlése az európai régiók független szervezete, amely több mint 270 régiót 33 országból és 16 régióközi szervezetet ölel fel. Vajdaság AT 2002. óta az Európai Régiók Közgyűlésének teljes jogú tagja, az Eurodyssee Programba pedig 2009 novemberében lépett be.

Vajdaság AT Képviselőházának honlapján egyszer évente teszik közzé a pályázatot a Programban való részvétel jelöltlistájának megállapítása céljából. Az legutóbbi pályázat 2009 szeptemberében jelent meg.

A programra és a közzétett pályázatokra vonatkozó részletes információért látogassa meg a www.eurodyssee.eu honlapot.

Kapcsolatfenntartó személy: Sanja Šifliš

tel. 021/487-44-31, shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs