Predseda Zhromaždenia

Predseda Zhromaždenia

Predseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je István Pásztor, zvolený za predsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na na prvom zasadnutí  2. júna 2016.

Je členom politickej strany Zväzu vojvodinských Maďarov a členom poslaneckej skupiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov - István Pásztor v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Funkcie v Zhromaždení

  • Predseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny


Biografia

István Pásztor sa narodil 20. augusta 1956 v Novom Kneževci.

Na Právnickej fakulte v Novom Sade diplomoval v roku 1981. Pracoval v Továrni Sigma v Subotici a bol riaditeľ Inštitútu pre informatiku pri Ekonomickej fakulte v Subotici.

Od roku 1995 je členom ZVM, od roku 1997  - členom predsedníctva ZVM poverený hospodárskymi otázkami a od roku 2007 -  predseda ZVM.

V rokoch 1996 až 2004 bol pokrajinským poslancom a v rokoch 1996 až 2000 -  poslancom v zväzovom parlamente.

V rokoch 2000 až 2004 bol podpredseda Výkonnej rady AP Vojvodiny a súčasne aj pokrajinský tajomník pre privatizáciu, podnikateľstvo, malé a stredné podniky. V rokoch 2004 až 2008 bol pokrajinský tajomník pre privatizáciu, podnikateľstvo, malé a stredné podniky a od roku 2008 - podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo.

V rokoch 2012 až 2016 bol predsedom Zhromaždenia AP Vojvodiny.

Okrem maďarského a srbského jazyka ovláda aj anglický jazyk.

Je ženatý, otec dvoch detí.


Kontakt

e-mail: ipasztor@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4102

Faks: +381 21 422-277

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 101 Nový Sad

Srbská republika