Poslanecké skupiny

V zhromaždení sa môže zriadiť poslanecká skupina najmenej z piatich poslancov. Poslanec môže byť členom len jednej poslaneckej skupiny. Poslaneckú skupinu tvoria poslanci jednej politickej strany, inej politickej organizácie alebo skupiny občanov. Poslaneckú skupinu môžu združovaním zriadiť poslanci viac politických strán, iných politických organizácií alebo skupiny občanov.

Poslaneckú skupinu predstavuje predseda poslaneckej skupiny. Poslanecká skupina má zástupcu predsedu poslaneckej skupiny, ktorý zastupuje predsedu, ak je on neprítomný.

Poslanecká skupina prostredníctvom svojho predsedu má právo podávať návrh na zaradenie jednotlivých otázok do rokovacieho programu zasadnutia zhromaždenia a výborov, k návrhu uznesenia, iného predpisu a normatívneho aktu v postupe jeho prerokúvania vyjadrovať svoju mienku a návrhy, podávať amendementy a vykonávať iné úkony stanovené rokovacím poriadkom.

Poslanecké skupiny v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sú:

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín


Poslanecká skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ"

 1. Milenko Jovanov, Predseda
 2. Milan Vlaisavljević, zástupca predsedu
 3. Gavra Avramov
 4. Darko Bađok
 5. Dragan Božić
 6. Dr. Željko Vidović
 7. dr Tatiana Vujačić
 8. Darko Vukoje
 9. Predrag Ginculj
 10. Dragan Dragić
 11. Aleksandar Đedovac
 12. Dragana Đurić-Bulatović
 13. Sanja Žigić
 14. Damir Zobenica
 15. Jelena Jovanović
 16. Slađana Jovanović
 17. Uroš Kandić
 18. Marko Karanfilović
 19. Mr. Milica Kirćanski
 20. Matija Kovač
 21. Sanja Kovačević
 22. Neđeljko Konjokrad
 23. Dušan Korać
 24. Dejana Krsmanović
 25. Radomir Kuzmanović
 26. Bore Kutić
 27. Jovan Lazarov
 28. Saša Levnajić
 29. Stojanka Lekić
 30. Milorad Lemić
 31. Rajka Lučar
 32. Nada Mandić
 33. Ilija Maravić
 34. Marko Marić
 35. Dr. Predrag Matejin
 36. Jovana Medenica
 37. Rajko Mijović
 38. Nada Milanović
 39. Dragana Milošević
 40. Stanka Mihajlov
 41. Dejan Mihaljica
 42. Jelena Mihelčić
 43. Ljubodrag Miščević
 44. Predrag Petrović
 45. Dragana Potpara
 46. Mirjana Radojević
 47. Laura Rajnović-Evetović
 48. Miroslav Rodić
 49. Snežana Sedlar
 50. Zdravko Simić
 51. Dmitar Stanišić
 52. Dušan Stipanović
 53. Tihomir Stojaković
 54. Mia Strajin
 55. Zoran Subotić
 56. Pavel Surový
 57. Vesna Terzin
 58. Milan Todorović
 59. Vučeta Tošković
 60. Nenad Trbović
 61. Aleksandar Farkaš
 62. Gizela Crkvenjakov
 63. Mr. Miroslav Španović

Poslanecká skupina "DS-DZHV"

 1. Goran Paunović, Predseda
 2. Nenad Borović, zástupca predsedu
 3. Miroslav Vasin
 4. Gordana Kozlovački
 5. Nebojša Novaković
 6. Vesna Prćić
 7. Anna Tomanová Makanová

Poslanecká skupina "Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko"

 1. Pavle Budakov, Predseda
 2. Svetlana Babić, zástupca predsedu
 3. prof. Dr. Branislava Belić
 4. Zoran Vranešević
 5. Goran Gonđa
 6. Aleksandra Đanković
 7. Sreten Jovanović
 8. Dragomir Lalić
 9. Radoslav Striković
 10. Slavenko Unković
 11. Jovanka Čolak-Kiraly

Poslanecká skupina "Liga sociálnych demokratov Vojvodiny"

 1. Branislav Bogaroški, Predseda
 2. Mr. Dejan Čapo, zástupca predsedu
 3. Dušan Jakovljev
 4. Aleksandar Jovanović
 5. Robert Kolar
 6. Bojan Kostreš
 7. Sandra Ristić
 8. Mr. Maja Sedlarević
 9. Saša Šućurović

Poslanecká skupina "Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov - István Pásztor"

 1. Lenka Erdély, Predseda
 2. Ilona Pelt, zástupca predsedu
 3. dr. Bojan Bagi
 4. László Kormányos
 5. István Pásztor
 6. Lajos Patyi

Poslanecká skupina "Dr. Vojislav Šešelj - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA"

 1. Đurađ Jakšić, Predseda
 2. Milan Ćuk, zástupca predsedu
 3. Smiljana Glamočanin Varga
 4. Jelena Delić
 5. Ivana Zečević
 6. Vojislav Kulačanin
 7. Ivica Milankov
 8. Danijel Radić
 9. Dragan Stjepanović
 10. Nemanja Šarčević

Poslanecká skupina "Už bolo dosť - Saša Radulović"

 1. Svetlana Kozić, Predseda
 2. Aleksandar Zelenski, zástupca predsedu
 3. Katica Bengin
 4. Zorica Damjanović
 5. Dejan Maksimović
 6. Ivan Stijepović

Poslanecká skupina "ALTERNATÍVA PRE VOJVODINU – MAĎARSKÉ HNUTIE - DSVM – NOVÉ SRBSKO - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia"

 1. Áron Csonka , Predseda
 2. Arsen Kurjački, zástupca predsedu
 3. Jelena Balašević
 4. Amir Bislimi
 5. Zlata Đerić
 6. Ákos Elvegyi
 7. Borislav Novaković

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín

 1. Branislava Jeftić