početna

Poslanici

Skupština AP Vojvodine ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom izbornom sistemu, na period od četiri godine.

Poslaniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu s zakonom odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, nespojive s funkcijom poslanika, ako mu prestane prebivalište na teritoriji pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat poslanika kome je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi sa koje je izabran. Taj mandat se dodeljuje sledećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Prikazani podaci se odnose na strukturu poslanika prema rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, održanix 24. aprila 2016. godine.

Lista poslanika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Gavra Avramov
 2. mr Svetlana Babić
 3. Darko Bađok
 4. dr Bojan Bagi
 5. Jelena Balašević
 6. prof. dr Branislava Belić
 7. Katica Bengin
 8. Amir Bislimi
 9. Branislav Bogaroški
 10. Nenad Borović
 11. Dragan Božić
 12. prof. dr Pavle Budakov
 13. mr Dejan Čapo
 14. Jovanka Čolak-Kiralu
 15. Aron Čonka
 16. Gizela Crkvenjakov
 17. Milan Ćuk
 18. Zorica Damjanović
 19. Aleksandra Đanković
 20. Aleksandar Đedovac
 21. Jelena Delić
 22. Zlata Đerić
 23. Dragan Dragić
 24. Dragana Đurić-Bulatović
 25. Lenka Erdelj
 26. Aleksandar Farkaš
 27. Predrag Ginculj
 28. Smiljana Glamočanin Varga
 29. Goran Gonđa
 30. Dušan Jakovljev
 31. Đurađ Jakšić
 32. Branislava Jeftić
 33. Milenko Jovanov
 34. Aleksandar Jovanović
 35. Jelena Jovanović
 36. Slađana Jovanović
 37. Sreten Jovanović
 38. Uroš Kandić
 39. Marko Karanfilović
 40. Milica Kirćanski
 41. Robert Kolar
 42. Neđeljko Konjokrad
 43. Dušan Korać
 44. Laslo Kormanjoš
 45. Bojan Kostreš
 46. Matija Kovač
 47. Sanja Kovačević
 48. Svetlana Kozić
 49. Gordana Kozlovački
 50. Dejana Krsmanović
 51. Vojislav Kulačanin
 52. mr Arsen Kurjački
 53. Bore Kutić
 54. Radomir Kuzmanović
 55. Dragomir Lalić
 56. Jovan Lazarov
 57. Stojanka Lekić
 58. Milorad Lemić
 59. Saša Levnajić
 60. Rajka Lučar
 61. Dejan Maksimović
 62. Nada Mandić
 63. Ilija Maravić
 64. Marko Marić
 65. dr Predrag Matejin
 66. Jovana Medenica
 67. Stanka Mihajlov
 68. Dejan Mihaljica
 69. Jelena Mihelčić
 70. Rajko Mijović
 71. Ivica Milankov
 72. Nada Milanović
 73. Dragana Milošević
 74. Ljubodrag Miščević
 75. Nebojša Novaković
 76. Borislav Novaković
 77. Lajoš Paći
 78. Ištvan Pastor
 79. Goran Paunović
 80. Ilona Pelt
 81. Predrag Petrović
 82. Dragana Potpara
 83. Vesna Prćić
 84. Danijel Radić
 85. Mirjana Radojević
 86. Laura Rajnović Evetović
 87. Sandra Ristić
 88. Miroslav Rodić
 89. Nemanja Šarčević
 90. Snežana Sedlar
 91. mr Maja Sedlarević
 92. Zdravko Simić
 93. mr Miroslav Španović
 94. Dmitar Stanišić
 95. dr Ivan Stijepović
 96. Dušan Stipanović
 97. Dragan Stjepanović
 98. Tihomir Stojaković
 99. Mia Strajin
 100. Radoslav Striković
 101. Zoran Subotić
 102. Saša Šućurović
 103. Pavel Surovi
 104. Vesna Terzin
 105. Milan Todorović
 106. Ana Tomanova Makanova
 107. Vučeta Tošković
 108. Nenad Trbović
 109. Slavenko Unković
 110. Miroslav Vasin
 111. dr Željko Vidović
 112. Milan Vlaisavljević
 113. Zoran Vranešević
 114. dr Tatiana Vujačić
 115. Darko Vukoje
 116. Ivana Zečević
 117. Aleksandar Zelenski
 118. Sanja Žigić
 119. Damir Zobenica