Poslanici

Skupština AP Vojvodine ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom izbornom sistemu, na period od četiri godine.

Poslaniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu s zakonom odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, nespojive s funkcijom poslanika, ako mu prestane prebivalište na teritoriji pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat poslanika kome je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi sa koje je izabran. Taj mandat se dodeljuje sledećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Prikazani podaci se odnose na strukturu poslanika prema rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, održanix 24. aprila 2016. godine.

Lista poslanika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Gavra Avramov
 2. mr Svetlana Babić
 3. Darko Bađok
 4. dr Bojan Bagi
 5. Jelena Balašević
 6. prof. dr Branislava Belić
 7. Katica Bengin
 8. Amir Bislimi
 9. Branislav Bogaroški
 10. Nenad Borović
 11. Dragan Božić
 12. prof. dr Pavle Budakov
 13. mr Dejan Čapo
 14. Jovanka Čolak-Kiralj
 15. Aron Čonka
 16. Gizela Crkvenjakov
 17. Milan Ćuk
 18. Zorica Damjanović
 19. Aleksandra Đanković
 20. Aleksandar Đedovac
 21. Jelena Delić
 22. Zlata Đerić
 23. Dragan Dragić
 24. Dragana Đurić-Bulatović
 25. Akoš Elveđi
 26. Lenka Erdelj
 27. Aleksandar Farkaš
 28. Predrag Ginculj
 29. Smiljana Glamočanin Varga
 30. Goran Gonđa
 31. Dušan Jakovljev
 32. Đurađ Jakšić
 33. Branislava Jeftić
 34. Milenko Jovanov
 35. Aleksandar Jovanović
 36. Jelena Jovanović
 37. Slađana Jovanović
 38. Sreten Jovanović
 39. Uroš Kandić
 40. Marko Karanfilović
 41. mr Milica Kirćanski
 42. Robert Kolar
 43. Neđeljko Konjokrad
 44. Dušan Korać
 45. Laslo Kormanjoš
 46. Bojan Kostreš
 47. Matija Kovač
 48. Sanja Kovačević
 49. Svetlana Kozić
 50. Gordana Kozlovački
 51. Dejana Krsmanović
 52. Vojislav Kulačanin
 53. mr Arsen Kurjački
 54. Bore Kutić
 55. Radomir Kuzmanović
 56. Dragomir Lalić
 57. Jovan Lazarov
 58. Stojanka Lekić
 59. Milorad Lemić
 60. Saša Levnajić
 61. Dejan Maksimović
 62. Nada Mandić
 63. Ilija Maravić
 64. Marko Marić
 65. dr Predrag Matejin
 66. Jovana Medenica
 67. Stanka Mihajlov
 68. Dejan Mihaljica
 69. Jelena Mihelčić
 70. dr Rajko Mijović
 71. Ivica Milankov
 72. Nada Milanović
 73. Ljubodrag Miščević
 74. Nebojša Novaković
 75. Borislav Novaković
 76. Lajoš Paći
 77. Ištvan Pastor
 78. Goran Paunović
 79. Ilona Pelt
 80. Predrag Petrović
 81. Dragana Potpara
 82. Vesna Prćić
 83. Danijel Radić
 84. Mirjana Radojević
 85. Laura Rajnović Evetović
 86. Sandra Ristić
 87. Miroslav Rodić
 88. Nemanja Šarčević
 89. Snežana Sedlar
 90. mr Maja Sedlarević
 91. Marko Šijan
 92. Zdravko Simić
 93. mr Miroslav Španović
 94. Dmitar Stanišić
 95. dr Ivan Stijepović
 96. Dušan Stipanović
 97. Dragan Stjepanović
 98. Tihomir Stojaković
 99. Mia Strajin
 100. Radoslav Striković
 101. Zoran Subotić
 102. Saša Šućurović
 103. Pavel Surovi
 104. Vesna Terzin
 105. Milan Todorović
 106. Ana Tomanova Makanova
 107. Vučeta Tošković
 108. Nenad Trbović
 109. Slavenko Unković
 110. Miroslav Vasin
 111. dr Željko Vidović
 112. Milan Vlaisavljević
 113. Zoran Vranešević
 114. dr Tatiana Vujačić
 115. Rajka Vujović
 116. Darko Vukoje
 117. Ivana Zečević
 118. Aleksandar Zelenski
 119. Sanja Žigić
 120. Damir Zobenica