Zastupnici

Skupština AP Vojvodine ima 120 zastupnika koji se biraju na izravnim izborima, tajnim glasovanjem, po proporcionalnom izbornom sustavu, na razdoblje od četiri godine.

Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci, ako je pravomoćnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, sukladno zakonu odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru zastupnika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, nespojive s dužnošću zastupnika, ako mu prestane prebivalište na teritoriju pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat zastupnika kome je prestao mandat prije isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi s koje je izabran. Taj mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Prikazani podaci se odnose na strukturu zastupnika prema rezultatima izbora za zastupnike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine održanim 24. travnja 2016. godine.

Lista zastupnika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Gavra Avramov
 2. Svetlana Babić
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Darko Bađok
 5. Jelena Balašević
 6. prof. dr. Branislava Belić
 7. Katica Bengin
 8. Amir Bislimi
 9. Branislav Bogaroški
 10. Dragan Božić
 11. Nenad Borović
 12. Pavle Budakov
 13. Miroslav Vasin
 14. dr. Željko Vidović
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Zoran Vranešević
 17. dr Tatiana Vujačić
 18. Darko Vukoje
 19. Predrag Ginculj
 20. Smiljana Glamočanin Varga
 21. Goran Gonđa
 22. Zorica Damjanović
 23. Jelena Delić
 24. Dragan Dragić
 25. Aleksandra Đanković
 26. Aleksandar Đedovac
 27. Zlata Đerić
 28. Dragana Đurić-Bulatović
 29. Lenke Erdély
 30. Sanja Žigić
 31. Aleksandar Zelenski
 32. Ivana Zečević
 33. Damir Zobenica
 34. Dušan Jakovljev
 35. Đurađ Jakšić
 36. Branislava Jeftić
 37. Milenko Jovanov
 38. Aleksandar Jovanović
 39. Sreten Jovanović
 40. Jelena Jovanović
 41. Slađana Jovanović
 42. Uroš Kandić
 43. Marko Karanfilović
 44. Milica Kirćanski
 45. Matija Kovač
 46. Sanja Kovačević
 47. Svetlana Kozić
 48. Gordana Kozlovački
 49. Robert Kolar
 50. Neđeljko Konjokrad
 51. Dušan Korać
 52. László Kormányos
 53. Bojan Kostreš
 54. Dejana Krsmanović
 55. Radomir Kuzmanović
 56. Vojislav Kulačanin
 57. Arsen Kurjački
 58. Bore Kutić
 59. Jovan Lazarov
 60. Dragomir Lalić
 61. Saša Levnajić
 62. Stojanka Lekić
 63. Milorad Lemić
 64. Rajka Lučar
 65. Dejan Maksimović
 66. Nada Mandić
 67. Ilija Maravić
 68. Marko Marić
 69. Dr Predrag Matejin
 70. Jovana Medenica
 71. Rajko Mijović
 72. Ivica Milankov
 73. Nada Milanović
 74. Dragana Milošević
 75. Stanka Mihajlov
 76. Dejan Mihaljica
 77. Jelena Mihelčić
 78. Ljubodrag Miščević
 79. Borislav Novaković
 80. Nebojša Novaković
 81. István Pásztor
 82. Lajos Patyi
 83. Goran Paunović
 84. Ilona Pelt
 85. Predrag Petrović
 86. Dragana Potpara
 87. Vesna Prćić
 88. Danijel Radić
 89. Mirjana Radojević
 90. Laura Rajnović Evetović
 91. Sandra Ristić
 92. Miroslav Rodić
 93. Snežana Sedlar
 94. mr. Maja Sedlarević
 95. Zdravko Simić
 96. Dmitar Stanišić
 97. Ivan Stijepović
 98. Dušan Stipanović
 99. Dragan Stjepanović
 100. Tihomir Stojaković
 101. Mia Strajin
 102. Radoslav Striković
 103. Zoran Subotić
 104. Pavel Surovi
 105. Vesna Terzin
 106. Milan Todorović
 107. Ana Tomanova Makanova
 108. Vučeta Tošković
 109. Nenad Trbović
 110. Milan Ćuk
 111. Slavenko Unković
 112. Aleksandar Farkaš
 113. Gizela Crkvenjakov
 114. mr. Dejan Čapo
 115. Jovanka Čolak-Kiralu
 116. Áron Csonka
 117. Nemanja Šarčević
 118. mr. Miroslav Španović
 119. Saša Šućurović