Zastupnici

Skupština AP Vojvodine ima 120 zastupnika koji se biraju na izravnim izborima, tajnim glasovanjem, po proporcionalnom izbornom sustavu, na razdoblje od četiri godine.

Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci, ako je pravomoćnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, sukladno zakonu odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru zastupnika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, nespojive s dužnošću zastupnika, ako mu prestane prebivalište na teritoriju pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat zastupnika kome je prestao mandat prije isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi s koje je izabran. Taj mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Prikazani podaci se odnose na strukturu zastupnika prema rezultatima izbora za zastupnike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine održanim 24. travnja 2016. godine.

Lista zastupnika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Gavra Avramov
 2. Svetlana Babić
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Darko Bađok
 5. Jelena Balašević
 6. prof. dr. Branislava Belić
 7. Katica Bengin
 8. Amir Bislimi
 9. Branislav Bogaroški
 10. Dragan Božić
 11. Nenad Borović
 12. Pavle Budakov
 13. Miroslav Vasin
 14. dr. Željko Vidović
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Zoran Vranešević
 17. dr Tatiana Vujačić
 18. Darko Vukoje
 19. Predrag Ginculj
 20. Smiljana Glamočanin Varga
 21. Goran Gonđa
 22. Zorica Damjanović
 23. Jelena Delić
 24. Dragan Dragić
 25. Aleksandra Đanković
 26. Aleksandar Đedovac
 27. Zlata Đerić
 28. Dragana Đurić-Bulatović
 29. Ákos Elvegyi
 30. Lenke Erdély
 31. Sanja Žigić
 32. Aleksandar Zelenski
 33. Ivana Zečević
 34. Damir Zobenica
 35. Dušan Jakovljev
 36. Đurađ Jakšić
 37. Branislava Jeftić
 38. Milenko Jovanov
 39. Aleksandar Jovanović
 40. Jelena Jovanović
 41. Slađana Jovanović
 42. Sreten Jovanović
 43. Uroš Kandić
 44. Marko Karanfilović
 45. mr. Milica Kirćanski
 46. Matija Kovač
 47. Sanja Kovačević
 48. Svetlana Kozić
 49. Gordana Kozlovački
 50. Robert Kolar
 51. Neđeljko Konjokrad
 52. Dušan Korać
 53. László Kormányos
 54. Bojan Kostreš
 55. Dejana Krsmanović
 56. Radomir Kuzmanović
 57. Vojislav Kulačanin
 58. Arsen Kurjački
 59. Bore Kutić
 60. Jovan Lazarov
 61. Dragomir Lalić
 62. Saša Levnajić
 63. Stojanka Lekić
 64. Milorad Lemić
 65. Rajka Lučar
 66. Dejan Maksimović
 67. Nada Mandić
 68. Ilija Maravić
 69. Marko Marić
 70. Dr Predrag Matejin
 71. Jovana Medenica
 72. Rajko Mijović
 73. Ivica Milankov
 74. Nada Milanović
 75. Stanka Mihajlov
 76. Dejan Mihaljica
 77. Jelena Mihelčić
 78. Ljubodrag Miščević
 79. Borislav Novaković
 80. Nebojša Novaković
 81. István Pásztor
 82. Lajos Patyi
 83. Goran Paunović
 84. Ilona Pelt
 85. Predrag Petrović
 86. Dragana Potpara
 87. Vesna Prćić
 88. Danijel Radić
 89. Mirjana Radojević
 90. Laura Rajnović Evetović
 91. Sandra Ristić
 92. Miroslav Rodić
 93. Snežana Sedlar
 94. mr. Maja Sedlarević
 95. Zdravko Simić
 96. Dmitar Stanišić
 97. Ivan Stijepović
 98. Dušan Stipanović
 99. Dragan Stjepanović
 100. Tihomir Stojaković
 101. Mia Strajin
 102. Radoslav Striković
 103. Zoran Subotić
 104. Pavel Surovi
 105. Vesna Terzin
 106. Milan Todorović
 107. Ana Tomanova Makanova
 108. Vučeta Tošković
 109. Nenad Trbović
 110. Milan Ćuk
 111. Slavenko Unković
 112. Aleksandar Farkaš
 113. Gizela Crkvenjakov
 114. mr. Dejan Čapo
 115. Jovanka Čolak-Kiraly
 116. Áron Csonka
 117. Nemanja Šarčević
 118. Marko Šijan
 119. mr. Miroslav Španović
 120. Saša Šućurović