Zastupnici

Skupština AP Vojvodine ima 120 zastupnika koji se biraju na izravnim izborima, tajnim glasovanjem, po proporcionalnom izbornom sustavu, na razdoblje od četiri godine.

Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci, ako je pravomoćnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, sukladno zakonu odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru zastupnika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, nespojive s dužnošću zastupnika, ako mu prestane prebivalište na teritoriju pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat zastupnika kome je prestao mandat prije isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi s koje je izabran. Taj mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Prikazani podaci se odnose na strukturu zastupnika prema rezultatima izbora za zastupnike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine održanim 24. travnja 2016. godine.

Lista zastupnika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Gavra Avramov
 2. Svetlana Babić
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Darko Bađok
 5. Jelena Balašević
 6. prof. dr. Branislava Belić
 7. Katica Bengin
 8. Amir Bislimi
 9. Branislav Bogaroški
 10. Dragan Božić
 11. Nenad Borović
 12. Pavle Budakov
 13. Miroslav Vasin
 14. dr. Željko Vidović
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Zoran Vranešević
 17. dr Tatiana Vujačić
 18. Rajka Vujović
 19. Darko Vukoje
 20. Predrag Ginculj
 21. Smiljana Glamočanin Varga
 22. Goran Gonđa
 23. Zorica Damjanović
 24. Jelena Delić
 25. Dragan Dragić
 26. Aleksandra Đanković
 27. Aleksandar Đedovac
 28. Zlata Đerić
 29. Dragana Đurić-Bulatović
 30. Ákos Elvegyi
 31. Lenke Erdély
 32. Sanja Žigić
 33. Aleksandar Zelenski
 34. Ivana Zečević
 35. Damir Zobenica
 36. Dušan Jakovljev
 37. Đurađ Jakšić
 38. Branislava Jeftić
 39. Milenko Jovanov
 40. Aleksandar Jovanović
 41. Sreten Jovanović
 42. Jelena Jovanović
 43. Slađana Jovanović
 44. Uroš Kandić
 45. Marko Karanfilović
 46. mr. Milica Kirćanski
 47. Matija Kovač
 48. Sanja Kovačević
 49. Svetlana Kozić
 50. Gordana Kozlovački
 51. Robert Kolar
 52. Neđeljko Konjokrad
 53. Dušan Korać
 54. László Kormányos
 55. Bojan Kostreš
 56. Dejana Krsmanović
 57. Radomir Kuzmanović
 58. Vojislav Kulačanin
 59. Arsen Kurjački
 60. Bore Kutić
 61. Jovan Lazarov
 62. Dragomir Lalić
 63. dr Goran Latković
 64. Saša Levnajić
 65. Stojanka Lekić
 66. Milorad Lemić
 67. Dejan Maksimović
 68. Nada Mandić
 69. Ilija Maravić
 70. Marko Marić
 71. Dr Predrag Matejin
 72. Jovana Medenica
 73. Rajko Mijović
 74. Ivica Milankov
 75. Nada Milanović
 76. Stanka Mihajlov
 77. Dejan Mihaljica
 78. Jelena Mihelčić
 79. Ljubodrag Miščević
 80. Borislav Novaković
 81. Nebojša Novaković
 82. István Pásztor
 83. Lajos Patyi
 84. Goran Paunović
 85. Ilona Pelt
 86. Predrag Petrović
 87. Dragana Potpara
 88. Vesna Prćić
 89. Danijel Radić
 90. Mirjana Radojević
 91. Laura Rajnović Evetović
 92. Sandra Ristić
 93. Miroslav Rodić
 94. Snežana Sedlar
 95. mr. Maja Sedlarević
 96. Zdravko Simić
 97. Dmitar Stanišić
 98. Ivan Stijepović
 99. Dušan Stipanović
 100. Dragan Stjepanović
 101. Tihomir Stojaković
 102. Mia Strajin
 103. Zoran Subotić
 104. Pavel Surovi
 105. Vesna Terzin
 106. Ana Tomanova Makanova
 107. Vučeta Tošković
 108. Nenad Trbović
 109. Milan Ćuk
 110. Slavenko Unković
 111. Aleksandar Farkaš
 112. Gizela Crkvenjakov
 113. mr. Dejan Čapo
 114. Jovanka Čolak-Kiraly
 115. Áron Csonka
 116. Nemanja Šarčević
 117. Marko Šijan
 118. mr. Miroslav Španović
 119. Saša Šućurović