Zastupnici

Skupština AP Vojvodine ima 120 zastupnika koji se biraju na izravnim izborima, tajnim glasovanjem, po proporcionalnom izbornom sustavu, na razdoblje od četiri godine.

Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci, ako je pravomoćnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, sukladno zakonu odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru zastupnika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, nespojive s dužnošću zastupnika, ako mu prestane prebivalište na teritoriju pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat zastupnika kome je prestao mandat prije isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi s koje je izabran. Taj mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Prikazani podaci se odnose na strukturu zastupnika prema rezultatima izbora za zastupnike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine održanim 24. travnja 2016. godine.

Lista zastupnika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Gavra Avramov
 2. Svetlana Babić
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Darko Bađok
 5. Jelena Balašević
 6. prof. dr. Branislava Belić
 7. Katica Bengin
 8. Amir Bislimi
 9. Branislav Bogaroški
 10. Dragan Božić
 11. Nenad Borović
 12. Pavle Budakov
 13. Miroslav Vasin
 14. dr. Željko Vidović
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Zoran Vranešević
 17. dr Tatiana Vujačić
 18. Rajka Vujović
 19. Darko Vukoje
 20. Predrag Ginculj
 21. Smiljana Glamočanin Varga
 22. Goran Gonđa
 23. Zorica Damjanović
 24. Jelena Delić
 25. Dragan Dragić
 26. Aleksandra Đanković
 27. Aleksandar Đedovac
 28. Zlata Đerić
 29. Dragana Đurić-Bulatović
 30. Ákos Elvegyi
 31. Lenke Erdély
 32. Sanja Žigić
 33. Aleksandar Zelenski
 34. Ivana Zečević
 35. Damir Zobenica
 36. Dušan Jakovljev
 37. Đurađ Jakšić
 38. Branislava Jeftić
 39. Milenko Jovanov
 40. Aleksandar Jovanović
 41. Jelena Jovanović
 42. Slađana Jovanović
 43. Sreten Jovanović
 44. Uroš Kandić
 45. Marko Karanfilović
 46. mr. Milica Kirćanski
 47. Matija Kovač
 48. Sanja Kovačević
 49. Svetlana Kozić
 50. Gordana Kozlovački
 51. Robert Kolar
 52. Neđeljko Konjokrad
 53. Dušan Korać
 54. László Kormányos
 55. Bojan Kostreš
 56. Dejana Krsmanović
 57. Radomir Kuzmanović
 58. Vojislav Kulačanin
 59. Arsen Kurjački
 60. Bore Kutić
 61. Jovan Lazarov
 62. Dragomir Lalić
 63. Saša Levnajić
 64. Stojanka Lekić
 65. Milorad Lemić
 66. Dejan Maksimović
 67. Nada Mandić
 68. Ilija Maravić
 69. Marko Marić
 70. Dr Predrag Matejin
 71. Jovana Medenica
 72. Rajko Mijović
 73. Ivica Milankov
 74. Nada Milanović
 75. Stanka Mihajlov
 76. Dejan Mihaljica
 77. Jelena Mihelčić
 78. Ljubodrag Miščević
 79. Borislav Novaković
 80. Nebojša Novaković
 81. István Pásztor
 82. Lajos Patyi
 83. Goran Paunović
 84. Ilona Pelt
 85. Predrag Petrović
 86. Dragana Potpara
 87. Vesna Prćić
 88. Danijel Radić
 89. Mirjana Radojević
 90. Laura Rajnović Evetović
 91. Sandra Ristić
 92. Miroslav Rodić
 93. Snežana Sedlar
 94. mr. Maja Sedlarević
 95. Zdravko Simić
 96. Dmitar Stanišić
 97. Ivan Stijepović
 98. Dušan Stipanović
 99. Dragan Stjepanović
 100. Tihomir Stojaković
 101. Mia Strajin
 102. Radoslav Striković
 103. Zoran Subotić
 104. Pavel Surovi
 105. Vesna Terzin
 106. Milan Todorović
 107. Ana Tomanova Makanova
 108. Vučeta Tošković
 109. Nenad Trbović
 110. Milan Ćuk
 111. Slavenko Unković
 112. Aleksandar Farkaš
 113. Gizela Crkvenjakov
 114. mr. Dejan Čapo
 115. Jovanka Čolak-Kiraly
 116. Áron Csonka
 117. Nemanja Šarčević
 118. Marko Šijan
 119. mr. Miroslav Španović
 120. Saša Šućurović