Kontakt

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Adresa: Vladike Platona b.č.
21000 Nový Sad
Srbská republika

Tel:

+ 381 21 456-281

 Kontakty s verejnosťou + 381 21 487-4721
 Protokol + 381 21 487-4133
 Spisovňa

+ 381 21 487-4110

Fax: + 381 21 457-917

E-mail: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs
Web: www.skupstinavojvodine.gov.rs


Sugestie súvisiace s webovou stránkou

Hlavný redaktor: Milan Antić
  +381 21 487- 4106
E-mail: infosluzba@skupstinavojvodine.gov.rs
E-mail: it@skupstinavojvodine.gov.rs