Odbor za ravnopravnost spolova

Odbor za ravnopravnost spolova razmatra prijedloge programa, odluka i općih akata iz područja ravnopravnosti žena i muškaraca, razmatra analitične i druge materijale iz područja ravnopravnosti žena i muškaraca; razmatra akta sa stajališta unapređenja ravnopravnosti žena i muškaraca, sagledava vođenje politike, izvršavanja odluka i općih akata od strane Pokrajinske vlade sa stajališta rodne ravnopravnosti i druga pitanja iz područja ravnopravnosti spolova.

Članovi odbora

 1. Ana Tomanova Makanova, Predsjednik
 2. Nada Milanović, Zamjenik predsjednika
 3. Rajka Vujović
 4. Darko Vukoje
 5. Goran Gonđa
 6. Jelena Delić
 7. Dragana Đurić-Bulatović
 8. Stojanka Lekić
 9. Snežana Sedlar
 10. mr. Maja Sedlarević
 11. Mia Strajin

Tajniк odbora: Svetlana Popadić Ležimirac
Tel: +381 21 487-4314
E-mail: odborpolovi@skupstinavojvodine.gov.rs