Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju učestvuje u regionalnoj saradnji sa međunarodnim regionalnim organizacijama i institucijama, učestvuje u pograničnoj saradnji, predlaže Skupštini predstavnike Vojvodine u delegaciji Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, utvrđuje na predlog predsednika sastav delegacije Skupštine, kao i ciljeve i zadatke posete delegacije Skupštine, donosi Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službena putovanja u inostranstvo, ako Odbor nije u mogućnosti da odredi sastav delegacije i donese Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službena putovanja u inostranstvo, odluku o tome donosi predsednik Skupštine APV, razmatra izveštaje o ostvarenim posetama delegacija, razmatra beleške sa sastanaka predstavnika Skupštine AP Vojvodine sa stranim delegacijama, podnosi Skupštini godišnji izveštaj o ostvarenoj međunarodnoj saradnji Skupštine APV, utvrđuje predlog Pravila za sklapanje međuregionalnih sporazuma Skupštine APV, utvrđuje tekst međuregionalnih sporazuma, prati proces pridrživanja Republike Srbije sa Evropskom unijom, razmatra međuregionalnu saradnju, prati političke i ekonomske aktuelnosti od posebnih interesa za AP Vojvodinu.

Članovi odbora

 1. Dmitar Stanišić, Predsednik
 2. Jelena Balašević, Zamenik predsednika
 3. prof. dr Branislava Belić
 4. Matija Kovač
 5. Dejana Krsmanović
 6. Jovana Medenica
 7. Lajoš Paći
 8. Danijel Radić
 9. Mirjana Radojević
 10. Mia Strajin
 11. Damir Zobenica

Sekretar odbora: Viktoria Čović
Tel: +381 21 487-4168
e-mail: odbormedjuregionalni@skupstinavojvodine.gov.rs