Comitetul pentru Integrări Europene şi Cooperare Interregională

Comitetul pentru Integrările Europene şi Cooperarea Interregională participă la cooperarea regională cu organizaţiile şi instituţiile regionale internaţionale, participă la cooperarea frontalieră; propune Adunării reprezentanţii Voivodinei  în delegaţia Republicii Serbiei la Congresul autorităţilor locale şi regionale ale Consiliului Europei, stabileşte componenţa delegaţiei Adunării la propunerea preşedintelui , precum şi scopurile şi sarcinile vizitei delegaţiei Adunării, adoptă Hotărârea de trimitere a delegaţiei Adunării P.A. Voivodina şi aprobarea mijloacelor pentru deplasarea oficială în străinătate, în cazul în care Comitetul nu este în posibilitatea de a stabili componenţa delegaţiei şi să adopte Hotărârea de trimitere a delegaţiei P.A. Voivodina şi aprobarea mijloacelor pentru deplasările oficiale în străinătate, hotărârea cu privire la aceasta o emite preşedintele Adunării P.A.V., examinează rapoartele cu privire la vizitele realizate ale delegaţiilor, examinează notiţele de la întrunirile reprezentanţilor P.A. Voivodina cu delegaţiile străine, prezintă Adunării raportul anual privind cooperarea internaţională realizată a Adunării P.A.V., stabileşte proiectul Principiilor de încheiere a acordurilor interregionale ale Adunării P.A.V., stabileşte textul acordurilor interregionale, urmăreşte procesul de aderare a Republicii Serbia la Uniunea Europeană, examinează cooperarea interregională, urmăreşte actualităţile politice şi economice de interes deosebit pentru P.A. Voivodina.

Membrii Comitetului

 1. Dmitar Stanišić, preşedinte
 2. Jelena Balašević, locţiitorul preşedintelui
 3. prof. dr. Branislava Belić
 4. Damir Zobenica
 5. Matija Kovač
 6. Dejana Krsmanović
 7. Jovana Medenica
 8. Patyi Lajos
 9. Danijel Radić
 10. Mirjana Radojević
 11. Mia Strajin

Secretara Comitetului: Viktoria Čović
Tel: +381 21 487-4168
E-mail: odbormedjuregionalni@skupstinavojvodine.gov.rs