Odbor za kulturu i javno informiranje

Odbor za kulturu i javno informiranje  razmatra prijedloge odluka i općih akata i druga pitanja koja se odnose na razvitak i promicanje sustava javnog informiranja i radiodifuzije, razmatra  sadržaj internetske stranice Skupštine, razmatra pitanja koja se odnose na obavještavanje javnosti o radu Skupštine i druga pitanja iz ovog područja, na uređivanje i zaštitu javnog interesa građana AP Vojvodine i pitanja koja se odnose na rad javnih glasila na jezicima manjinskih nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, predlaže Skupštini članove dioničkog društva srazmjerno udjelu u kapitalu, razmatra pitanja koja se odnose na rad Pokrajinskog javnog medijskog servisa-RTV. Odbor razmatra pitanja osiguravanja uvjeta za javno obavještavanje i na jezicima naroda i nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica  u Pokrajini. Odbor razmatra  prijedloge odluka i općih akata i prijedloge programa razvoja djelatnosti u području kulture, zaštite kulturnih dobara, kinematografije, legata, fondova i fundacija, knjižničke djelatnosti i druga pitanja u području korištenja, unapređivanja i upravljanja kulturnim dobrima, razmatra Program kulturnog razvoja AP Vojvodine, razatra prijedloge odluka i općih akata i druga pitanja značajna za osiguravanje razvoja kulture pripadnika manjinskih nacionalnih zajendica, razmatra prijedloge za utvrđivanje mreže knjižnica.

Članovi odbora

 1. Dejan Mihaljica, Predsjednik
 2. Dejana Krsmanović, Zamjenik predsjednika
 3. Svetlana Babić
 4. Aleksandar Đedovac
 5. Dušan Jakovljev
 6. mr. Milica Kirćanski
 7. László Kormányos
 8. Danijel Radić
 9. Mirjana Radojević
 10. Áron Csonka
 11. Marko Šijan

Tajnica odbora: Biljana Majkić
Tel: +381 21 487-4143
E-mail: odborinformisanje@skupstinavojvodine.gov.rs