Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti

Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov, ktorými sa upravujú otázky pokrajinského významu v zdravotníctve a zdravotnom poistení a zveľaďuje sa ochrana zdravia, zdravotná a farmaceutická služba na území AP Vojvodiny, prerokúva návrh plánu siete zdravotníckych ustanovizní, sleduje odbornú činnosť ústavu verejného zdravotníctva a činnosť kúpeľov a liečební na území pokrajiny a iné otázky z oblasti zdravotnej ochrany. Výbor prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov z oblasti sociálnej politiky, sleduje a skúma stav v oblasti zabezpečenia sociálnej istoty utečených, vyhnaných a presídlených osôb, prerokúva programy z oblasti sociálneho rozvoja, opatrenia na ich uskutočňovanie a realizáciu, otázky sociálnej ochrany, ochrany bojovníkov a invalidov, ochrany civilných vojnových invalidov a iné otázky sociálnej ochrany, zamestnávania, práce a ochrany pri práci; prerokúva návrhy uznesení, normatívnych aktov a návrhy programu demografického rozvoja, sleduje jeho uskutočňovanie, otázky ochrany rodiny a opatrovníctva, spoločenskej starostlivosti o deti a zabezpečovanie podmienok na výkon týchto činností.

Členovia výboru

 1. Dr. Predrag Matejin, Predseda
 2. Mr. Maja Sedlarević, zástupca predsedu
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Katica Bengin
 5. Dr. Željko Vidović
 6. dr Tatiana Vujačić
 7. Rajka Vujović
 8. Dragana Đurić-Bulatović
 9. Gordana Kozlovački
 10. Ivica Milankov
 11. Gizela Crkvenjakov

Tajomníčka výboru: Slavica Petković
Tel: +381 21 487-4151
E-mail: odborzdravstvo@skupstinavojvodine.gov.rs