Odbor za budžet i finansije

Odbor za budžet i finansije razmatra Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu, izveštaje o izvršenju odluke o budžetu i predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta, predloge odluka o zaduživanju AP Vojvodine, predloge odluka o osnivanju organizacija, agencija, javnih preduzeća i ustanova radi obavljanja poslova AP Vojvodine i druga pitanja iz oblasti finansija.

 

Članovi odbora

 1. Jovan Lazarov, Predsednik
 2. Aleksandra Đanković, Zamenik predsednika
 3. Predrag Ginculj
 4. Milorad Lemić
 5. Ilija Maravić
 6. Ilona Pelt
 7. Dragana Potpara
 8. Jasmina Stevanović
 9. Saša Šućurović
 10. Slavenko Unković
 11. Ivana Zečević

Sekretar odbora: Snežana Buljugić
Tel: +381 21 487-4190
e-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs