Одбор за буџет и финансије

Одбор за буџет и финансије разматра Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету, извештаје о извршењу одлуке о буџету и предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета, предлоге одлука о задуживању АП Војводине, предлоге одлука о оснивању организација, агенција, јавних предузећа и установа ради обављања послова АП Војводине и друга питања из области финансија.

 

Чланови одбора

 1. Јован Лазаров, Председник
 2. Александра Ђанковић, Заменик председника
 3. Предраг Гинцуљ
 4. Ивана Зечевић
 5. Милорад Лемић
 6. Илија Маравић
 7. Илона Пелт
 8. Драгана Потпара
 9. Јасмина Стевановић
 10. Славенко Унковић
 11. Саша Шућуровић

Секретар одбора: Снежана Буљугић
Tел: +381 21 487-4190
e-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs