Výbor pre poľnohospodárstvo

Výbor pre poľnohospodárstvo prerokúva návrh rozvojového programu poľnohospodárstva a vidieka a opatrenia na podnecovanie rozvoja, návrhy uznesení a normatívnych aktov a iné otázky z oblasti: poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, potravinárskeho priemyslu, dobytkárstva a zverolekárstva, vodného hospodárstva a vôd, lesníctva, poľovníctva, akvakultúry, včelárstva, používania a zlepšovania pôdy a iných oblastí.

Členovia výboru

 1. Nenad Borović, Predseda
 2. Nada Mandić, zástupca predsedu
 3. Dragan Božić
 4. Sreten Jovanović
 5. Sanja Kovačević
 6. Dušan Korać
 7. Dejan Maksimović
 8. Ivica Milankov
 9. Stanka Mihajlov
 10. Lajos Patyi
 11. Dušan Stipanović

Tajomník výboru: Mirko Pisarić
Tel: +381 21 487-4860
E-mail: odborpoljoprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs