Odbor za propise

Odbor za propise razmatra predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, drugih propisa i opštih akata sa stanovišta njihove usklađenosti sa Statutom i pravnim sistemom i predloge zakona, drugih propisa i opštih akata koje Skupština predlaže Narodnoj skupštini radi donošenja, predlaže donošenje i izmenu Poslovnika, daje predlog za tumačenje pojedinih odredaba Poslovnika, daje predlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština, razmatra obaveštenje Ustavnog suda o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa koje su doneli pokrajinski organi i utvrđuje odgovor Ustavnom sudu, predlaže Skupštini pokretanje postupka pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i propisa kojima su povređena prava Pokrajine utvrđena Ustavom i Statutom i utvrđuje prečišćen tekst odluka.
Odbor u svom izveštaju Skupštini daje mišljenje da li je akt u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije i Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine.

Članovi odbora

 1. Saša Levnajić, Predsednik
 2. prof. dr Pavle Budakov, Zamenik predsednika
 3. Branislava Jeftić
 4. Milenko Jovanov
 5. Lajoš Paći
 6. Predrag Petrović
 7. Snežana Sedlar
 8. Dmitar Stanišić
 9. Jasmina Stevanović
 10. Slavenko Unković
 11. Miroslav Vasin

Sekretar odbora: Diana Vučetić
Tel: +381 21 487-4143
e-mail: odborpropisi@skupstinavojvodine.gov.rs